Til forsiden

Stort potentiale i forebyggelse af Alzheimer

24. august 2011 af Kasper Jørgensen

En ny matematisk model for effekten af begrænsning af risikoen for Alzheimers sygdom forudsiger, at forebyggelse af en række velkendte risikofaktorer kunne have vidtrækkende konsekvenser. Modellen forudsiger, at en reduktion på blot 10 % af risikofaktorer knyttet til livsstil potentielt ville forebygge mere end 1 million tilfælde af Alzheimers sygdom på globalt plan, mens en 25 procents reduktion af risikofaktorer ville forebygge over tre millioner sygdomstilfælde.
træning

De risikofaktorer, der indgår i modellen er: mangel på motion, depression, rygning, hypertension, fedme, lavt uddannelsesniveau og diabetes. Samlet set menes disse syv risikofaktorer at være skyld i op imod halvdelen af alle tilfælde af Alzheimers sygdom. En af de to forskere bag forudsigelserne, professor Deborah Barnes fra University of California, udtrykker i en pressemeddelelse overraskelse over, at livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet og rygning tilsyneladende bidrager mere til forekomsten af Alzheimers sygdom end hjerte-karsygdomme. "Men det tyder på, at relativt enkle ændringer i livsstil så som mere motion og rygeophør med tiden ville kunne få en dramatisk effekt på antallet af Alzheimertilfælde."

Modellen opererer med såkaldte population attributable risks, der tager højde dels for styrken af sammenhængen mellem de enkelte risikofaktorer og sygdommen og dels for risikofaktorernes udbredelse. Det springende punkt er, at modellen forudsætter en årsagssammenhæng mellem de nævnte risikofaktorer og Alzheimers sygdom, hvilket ikke er endeligt bevist. Næste trin bliver formentlig at gennemføre interventionsstudier i stor skala for at afklare, om ændringer af pågældende risikofaktorer rent faktisk nedbringer antallet af Alzheimertilfælde. Forudsigelserne er beskrevet i en oversigtsartikel i det ansete fagtidsskrift Lancet Neurology.

Forudsigelser baseret på danske nøgletal

Hvis det antages, at danskere har omtrent samme risikoprofil for udvikling af Alzheimers sygdom som amerikanere, vil 10 procents reduktion af risikofaktorer knyttet til livsstil teoretisk set kunne nedbringe antallet af sygdomstilfælde i Danmark med godt 1.500 personer årligt. En 25 procents reduktion af risikofaktorer kan tilsvarende antages at forebygge i omegnen af 4.000 sygdomstilfælde årligt.

Hvis det yderligere antages, at de gennemsnitlige direkte omkostninger forbundet med demens i Danmark udgør knap 112.000 kr per person - jf. World Alzheimer Report 2010 - ville der være tale om potentielle besparelser på samfundsbudgettet i størrelsesordenen 175-470 millioner kr årligt. Hertil kommer indirekte udgifter, der kan estimeres til omkring 118-315 millioner kr årligt.