Til forsiden

Nedsat hørelse forbundet med demens

16. februar 2011 af Kasper Jørgensen

Ældre personer med nedsat hørelse har tilsyneladende en øget risiko for at udvikle demens. Sammenhængen er påvist i en undersøgelse fra Johns Hopkins medicinske institutioner i Baltimore, hvor 639 personer blev fulgt igennem et ca. 12-årigt forløb.
hørelse

Der sås en tydelig sammenhæng mellem grad af høretab og risiko for demens. Ved et let høretab sås ca. 89% øget risiko for demens, ved et moderat høretab var risikoen tredoblet og ved et svært høretab sås næsten en 5-dobling af demensrisikoen.

Forskerne bag undersøgelsen kender ikke årsagen til at nedsat hørelse og demens hænger sammen. Som mulige forklaringer anfører de bl.a., at der måske er en øget risiko for, at personer med nedsat hørelse fejlagtigt får en demensdiagnose. En anden mulighed er, omvendt, at demente har en øget risiko for fejlagtigt at blive opfattet som tunghøre.

Ifølge forskerne er de mest sandsynlige forklaringer måske en (eller flere) af følgende:

  • Nedsat hørelse lægger beslag på den kognitive 'reservekapacitet'. Hvis man konstant skal anstrenge sig for at høre, hvad der bliver sagt, er der så at sige mindre overskud til andre kognitive processer.
  • Personer med nedsat hørelse har en øget risiko for at bliver socialt isolerede, hvilket menes at være forbundet med en øget risiko for demensudvikling.
  • Nedsat hørelse medfører en form for vedvarende sansemæssig forarmelse (deprivation), der kan øge risikoen for demens.

Hvis sammenhængen mellem høretab og demens skyldes en af de tre nævnte forklaringer, har det måske betydning for muligheden for at forebygge demensudvikling. Nedsat hørelse hos ældre kan i nogen grad modvirkes ved anvendelse af høreapparat eller operation (cochlear implant), hvilket kan tænkes at mindske risikoen for demens, anfører forskerne.

Fakta om undersøgelsen

Fremadrettet kohorteundersøgelse udsprunget af the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Deltagerne var i alderen 36-90 år og uden demens ved undersøgelsens start. 58 personer udviklede demens i løbet af undersøgelsen, heraf fik 37 personer Alzheimers sygdom. Demensdiagnoser blev stillet på et tværfagligt konsensusmøde ved hjælp af DSM-III og NINCDS-ADRDA kriterier. Måling af hørelsen (audiometri) skete ved hjælp af automatiseret måleapparatur. Sammenhængen mellem graden af høretab og udvikling af demens blev analyseret ved hjælp af såkaldte Cox proportional hazards modeller.