Til forsiden

Flere sprog kan forsinke demens

20. december 2010

To-sprogede patienter udvikler demens senere end de patienter, der kun behersker deres modersmål.
sprog

Canadiske forskere har sammenlignet ét-sprogede og tosprogede patienter med tegn på Alzheimers sygdom, og fandt at gruppen af tosprogede patienter oplevede de første symptomer på demens ca. 5 år senere end gruppen af ét-sprogede. Endvidere fik gruppen af tosprogede patienter stillet diagnosen Alzheimers sygdom 4,3 år senere end de ét-sprogede.

Der var ingen forskel mellem de to patientgrupper med hensyn til køn eller tidligere erhverv. Gruppen af ét-sprogede patienter havde længere skolegang end de tosprogede, hvilket formentlig hænger sammen med, at mange af de tosprogede var opvokset i Europa i årene omkring anden verdenskrig. De tosprogede patienter talte - ud over engelsk - bl.a. jiddisch, polsk, italiensk, ungarsk eller fransk. Kriteriet for tosprogethed var at deltagerne regelmæssigt havde anvendt mindst to sprog gennem det meste af deres liv og som minimum siden deres tidlige voksenliv. Der var heller ikke forskel på de to gruppers gennemsnitlige præstation på en kognitiv screeningstest (MMSE) ved udredningen for demens.

Det er uvist, hvorfor og hvordan sprogkundskaber hænger sammen med udviklingen af demens. Forskerne bag undersøgelsen understreger, at sprogkundskaber på ingen måde beskytter mod Alzheimer, men blot er associeret med en forsinket udvikling af symptomer. Forskerne hælder til den teori, at sprogkundskaber bidrager til en form for kognitiv reservekapacitet, der giver mulighed for at kompensere for begyndende svækkelse af åndsevnerne - i det mindste i nogle år. Andre faktorer, der kan tænkes at bidrage til den kognitive reservekapacitet er f.eks. (høj) intelligens, lang uddannelse, et mentalt udfordrende arbejde, m.v.

Fakta om undersøgelsen

Tværsnitsundersøgelse af 211 konsekutive patienter med diagnosen 'sandsynlig Alzheimers sygdom'. Patienternes alder ved debut af symptomer på kognitiv svækkelse, erhvervsmæssig baggrund, uddannelse samt sproglig baggrund - herunder færdighed i engelsk og andre sprog - blev registreret. 102 patienter blev klassificeret som tosprogede og 109 som ét-sprogede.

Læs mere om undersøgelsen

Kilder:

Craik FI, Bialystok E, Freedman M. Delaying the onset of Alzheimer disease: bilingualism as a form of cognitive reserve. Neurology 2010 Nov 9;75(19):1726-9