Til forsiden

Appetitregulerende hormon forbindes med demens

8. november 2010 af Kasper Jørgensen

Et højt niveau af det appetitregulerende hormon leptin i blodet er associeret med en nedsat forekomst af demensudvikling og med en større hjernevolumen.

Det er et af resultaterne fra en fremadrettet befolkningsundersøgelse, the Framingham Heart Study, hvor man målte leptinniveauet hos 785 ældre uden demens og derefter fulgte dem i op til 15 år.

I løbet af perioden udviklede 89 personer Alzheimers sygdom og yderligere 22 udviklede andre former for demens. Blandt den fjerdedel af deltagerne, der havde de højeste leptinniveauer, udviklede kun otte Alzheimers sygdom - hvorimod sygdommen ramte ikke mindre end 38 personer blandt den fjerdedel, der havde de laveste leptinmålinger. Det svarer til en absolut risiko for udvikling af Alzheimers sygdom på henholdsvis 6% og 25% over en 12-årig periode.

Knap 200 af de deltagere, der ikke udviklede demens, fik henimod slutningen af undersøgelsen også målt deres hjernevolumen ved hjælp af en MR-scanning. Her fandt man, at et højt leptinniveau ved undersøgelsens start var forbundet med et relativt stort hjernevolumen 7-8 år senere - sammenlignet med deltagere med et lavt leptinniveau. Også når man målte størrelsen af hippocampus, der udgør en af de afgørende komponenter i hjernens hukommmelsessystem, sås en tendens til at den var større hos personer med et tidligere højt leptinniveau, men denne sammenhæng var ikke signifikant.
Undersøgelsen giver ikke svar på, om forbindelsen mellem leptinniveau, demens og hjernevolumen er udtryk for en årsagssammenhæng.

Leptin, der blev opdaget midt i 1990'erne, er et hormon, der dannes i fedtvæv, og som frisættes ved et øget indhold af triglycerid i fedtcellerne. Herved svækkes appetitten og energiomsætningen øges. Meget tyder dog på, at leptin har flere funktioner end blot appetitregulering. Forsøg med mus har f.eks. vist, at leptin spiller en vigtig rolle for den synaptiske plasticitet i hippocampus og derved for dyrenes evne til at indlære og huske.

Undersøgelsesdesign

Prospektiv kohorteundersøgelse. Deltagerne blev undersøgt med to-års intervaller med bl.a. MMSE og ved tegn på udvikling af demens blev der foretaget diagnostisk udredning med neurologisk og neuropsykologisk undersøgelse. Forbindelsen mellem leptinniveau og senere demensudvikling blev analyseret ved hjælp af forskellige multivariate statistiske modeller med forsøgsvis justering for en række demografiske og helbredsmæssige faktorer, der kan have indflydelse på demensudviklingen.

Kilder:

Harvey, J., Solovyova, N., & Irving, A. (2006). Leptin and its role in hippocampal synaptic plasticity. Prog.Lipid Res., 45, 369-378.

 

Lieb, W., Beiser, A. S., Vasan, R. S., Tan, Z. S., Au, R., Harris, T. B. et al. (2009). Association of plasma leptin levels with incident Alzheimer disease and MRI measures of brain aging. JAMA, 302, 2565-2572.