Til forsiden

Amyloidscanning forudsiger demens

8. november 2010 af Kasper Jørgensen

En ny scanningsteknik har vist sig anvendelig til at påvise tidlige tegn på Alzheimers sygdom i hjernen allerede før de første kliniske symptomer på sygdommen dukker op.

Det drejer sig om PET-scanning med anvendelse af Pittsburgh Compound B (PiB), der visualiserer ophobningen af det skadelige protein, beta-amyloid, i hjernen. Beta-amyloid er en vigtig biologisk markør for Alzheimers sygdom, der danner de såkaldte plaques i hjernen.

En forskergruppe fra Alzheimer's Disease Research Center i St. Louis, Missouri har nu fundet, at forekomsten af sådanne ikke-symptomgivende beta-amyloide plaques hos raske ældre er forbundet med en stærkt øget risiko for senere udvikling af Alzheimers sygdom. Dette kan på længere sigt få betydning for, hvor tidligt man kan diagnosticere Alzheimers sygdom og dermod også for, hvor tidligt man kan påbegynde behandling.

Siden omkring 2007, hvor PiB-PET scanning er blevet udbredt, har man konstateret, at relativt mange (måske 20-25%) ikke-demente ældre har en forhøjet forekomst af beta-amyloid i hjernen uden samtidig at have kliniske symptomer på demens. Man har hidtil manglet konkret viden om sammenhængen mellem forekomsten af plaques hos raske og senere demensudvikling.

I den aktuelle undersøgelse PiB-PET scannede man en gruppe raske ældre og fulgte dem i op til 5½ år for at se, hvor mange der udviklede kliniske tegn på demens i form af hukommelsesbesvær, m.v. Det viste sig, at de personer, der fra starten havde en høj forekomst af beta-amyloide plaques, havde markant øget risiko for med tiden også at udvikle kliniske tegn på Alzheimers sygdom. Derimod kunne man ikke påvise nogen klar sammenhæng mellem tidlig forekomst af plaques og andre former for demens.

Resultaterne kan tolkes i retning af, at en forhøjet forekomst af beta-amyloid hos raske ældre måske bør opfattes som udtryk for 'præklinisk Alzheimers sygdom'.

Undersøgelsesdesign

159 personer (alder 51-89 år) rekrutteret fra en forløbsundersøgelse af hukommelse og aldring. Forekomsten af demens blev vurderet ved hjælp af Clinical Dementia Rating (CDR) og diagnosen Alzheimers sygdom (AD) blev stillet ved hjælp af DSM-IV TR kriterier. I løbet af 5½ år udviklede 23 personer demens, hvoraf 9 mentes at have AD. Sammenhængen mellem forekomsten af beta-amyloide plaques og senere udvikling af AD blev analyseret ved hjælp af en såkaldt Cox proportional hazard model, der viste en knap 5 gange øget risiko (hazard ratio 4,82; p = 0,02).

Kilde:

Morris, J. C., Roe, C. M., Grant, E. A., Head, D., Storandt, M., Goate, A. M. et al. (2009). Pittsburgh Compund B imaging and prediction of progression from cognitive normality to symptomatic Alzheimer's disease. Arch.Neurol., 66, 1469-1475.