Til forsiden

Parkinsondemens behandles med memantin

5. november 2010 af Kasper Jørgensen

Resultater fra en pilotundersøgelse tyder på, at patienter med demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens måske kan have gavn af antidemensbehandling med memantin.

Demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens udgør samlet set ca. 20% af alle tilfælde af demens. De senere år har man anvendt rivastigmin og andre kolinesterasehæmmere i behandlingen af disse demensformer. Memantin er en glutamat NMDA-receptorantagonist, der normalt anvendes ved middelsvær til svær Alzheimers sygdom. Memantin kan i lighed med kolinesterasehæmmere ikke kurere demens, men i bedste fald forsinke sygdomsprocessen.

Tidligere afprøvninger af memantin ved parkinsondemens og Lewy body demens har givet blandede resultater. I enkelte tilfælde er der ligefrem beskrevet forværring af demens og psykiatriske ledsagesymptomer.

Nu har norske og engelske forskere foretaget en fremadrettet, lodtrækningsbaseret (randomiseret), placebo-kontrolleret pilotundersøgelse af 24 ugers varighed, der involverede 40 patienter med parkinsondemens og 32 med Lewy body demens. I den memantin-behandlede gruppe sås en lille, men statistisk signifikant bedring, målt ved hjælp af det kliniske vurderingsinstrument the clinical global impression of change (CGIC), der udgjorde undersøgelsens primære effektmål. Forskellen mellem den behandlede gruppe og placebogruppen var kun 0,7 point på CGIC-skalaen, der går fra 1 til 7, hvilket ikke nødvendigvis kan oversættes til en klinisk mærkbar effekt i hverdagen. Endvidere anvendtes 7 forskellige sekundære effektmål, bl.a. MMSE, men kun et af disse (en test for mentalt forarbejdningstempo) viste en signifikant bedring.

I en kommentar til undersøgelsen anfører en uafhængig ekspert, at resultaterne er opmuntrende, men på grund af det begrænsede deltagerantal ikke konklusive. Aktuelt afventer man resultaterne fra en mere omfattende afprøvning af memantin, der omfatter 199 patienter med parkinsondemens eller Lewy body demens.

Kilder:

Aarsland, D., Ballard, C., Walker, Z., Bostrom, F., Alves, G., Kossakowski, K. et al. (2009). Memantine in patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet Neurol., 8, 613-618.

 

Emre, M. (2009). Memantine: a new hope for treatment of Lewy body-related dementias? Lancet Neurol., 8, 594-595.

 

Leroi, I., Overshott, R., Byrne, E. J., Daniel, E., & Burns, A. (2009). Randomized controlled trial of memantine in dementia associated with Parkinson's disease. Mov Disord., 24, 1217-1221.