Til forsiden

Alkohol virker forskelligt på ældre

2. november 2010 af Kasper Jørgsensen

Raske ældre kan nedsætte risikoen for at blive demente ved at drikke moderate mængder alkohol. Hos ældre med let kognitiv svækkelse er forbruget af alkohol - selv i små mængder - imidlertid forbundet med en øget risiko for demensudvikling.

Forskning tyder på, at et lille til moderat forbrug af alkohol kan være forbundet med en forebyggende virkning mod demens. Størstedelen af forskningen er baseret på undersøgelse af sammenhængen mellem midaldrende personers alkoholforbrug og senere demensudvikling, hvorimod man ikke har vidst ret meget om betydningen af alkoholforbruget hos ældre og hos personer med let kognitiv svækkelse. Det gør man nu.

Den aktuelle viden stammer fra en stor undersøgelse af den eventuelle effekt af Ginkgo Biloba på risikoen for demensudvikling, the Ginkgo Evaluation of Memory Study, der omfattede 3.069 personer i alderen fra 75 år og opefter. Deltagernes kognitive funktionsniveau blev undersøgt med kognitive screeningstest hvert halve år i op til 7 år.

Fra starten blev deltagernes alkoholvaner registreret, hvorved de kunne opdeles i fire grupper efter deres gennemsnitlige ugentlige forbrug: afholdende (intet forbrug), lille forbrug (1 - 7 genstande), moderat forbrug (8 - 14 genstande) og højt forbrug (mere end 14 genstande per uge). Som man kunne forvente, sås der i årenes løb i alle grupper en lille og gradvis, formentlig aldersbetinget forringelse i det kognitive funktionsniveau. Den kognitive svækkelse var mindst udtalt i gruppen med et moderat forbrug og lidt mere udtalt i gruppen med et lille forbrug. Svækkelsen var størst i grupperne med henholdsvis et højt forbrug og (lidt overraskende) intet alkoholforbrug.

Resultaterne vedrørende ældre er i rimelig overensstemmelse med, hvad man tidligere har fundet vedrørende midaldrende personer.

For ældre med let kognitiv svækkelse (mild cognitive impairment; MCI) var billedet et ganske andet. På baggrund af en grundig neuropsykologisk undersøgelse ved projektets start blev en sjettedel af deltagerne (482 ældre) klassificeret som præget af MCI, hvilket bl.a. indebærer en øget risiko for senere udvikling af demens. For denne gruppe var ugentligt indtag af alkohol af ethvert omfang forbundet med en øget risiko for udvikling af demens. Et højt alkoholforbrug var således forbundet en fordoblet risiko for at udvikle demens sammenlignet med intet forbrug.

Forskningsresultaterne blev præsenteret af Kaycee M. Sink ved sommerens internationale konference om Alzheimers sygdom (ICAD 2009).

Og hvad så med effekten af Ginkgo Biloba ? Den kunne ikke påvises: Ginkgo skuffer i forebyggelsen af demenssygdomme.

Kilder:

Cassels, C. (2009). Moderate Alcohol Consumption May Lower Dementia Risk in Cognitively Normal Elderly. Medscape Medical News, 22. juli 2009.

Dekosky, S. T., Williamson, J. D., Fitzpatrick, A. L., Kronmal, R. A., Ives, D. G., Saxton, J. A. et al. (2008). Ginkgo biloba for prevention of dementia: a randomized controlled trial. JAMA, 300, 2253-2262.