Til forsiden

Personcentreret pleje modvirker uro hos demente

8. november 2010 af Kasper Jørgensen, Ane Eckermann og Lis Christoffersen

En videnskabelig undersøgelse, der offentliggøres i april-udgaven af Lancet Neurology, viser at personcentreret pleje og Dementia-Care Mapping reducerer agitation hos demente plejehjemsbeboere.

Personcentreret pleje er et 'holistisk' alternativ til konventionel pleje, hvor den demente sættes i centrum for planlægningen af plejeforløbet, der tilpasses dennes individuelle ønsker og behov. Dementia-Care Mapping (DCM) er et vurderingsinstrument og en plejefilosofi udviklet af den engelske psykolog Tom Kitwood, der fokuserer på omsorgsrelationen mellem den demente og personalet, og omfatter en systematisk observation og registrering af samspillet. DCM fungerer samtidig som en metode til at implementere personcentreret pleje.

Den australske undersøgelse, der bærer navnet The Caring for Aged Dementia Care Resident Study (CADRES), omfatter 289 beboere fra 15 forskellige plejehjem, der på baggrund af lodtrækning (gruppe-randomisering) modtog enten 1) konventionel pleje, 2) personcentreret pleje eller 3) DCM i fire måneder. Efter yderligere fire måneder blev beboernes uro målt ved hjælp af et standardiseret observationsinstrument (Cohen-Mansfield Agitation Inventory). Der sås signifikant lavere forekomst af agitation på plejehjem, hvor man havde anvendt enten  personcentreret pleje eller DCM. Derimod sås ikke umiddelbart nogen virkning på andre væsentlige effektmål i form af behov for psykofarmaka, andre neuropsykiatriske symptomer eller beboernes livskvalitet.

I en kommentar til de lidt skuffende resultater anfører to forskere fra King's College i London, at en interventionsperiode på fire måneder er relativt kort, og at man i en undersøgelse fra 2006 (Focused Intervention Training and Support) af personcentreret pleje, der indebar længere og mere intensiv intervention, kunne påvise et markant fald i anvendelsen af antipsykotisk medicin.

Både  personcentreret pleje og DCM kræver ekstra uddannelse af personalet. DCM er endvidere væsentligt mere tidskrævende og omkostningstungt i hverdagen end konventionel pleje, hvilket i følge forskerne i praksis gør DCM urealistisk for de fleste plejehjem.
Derimod er person-centreret pleje forholdsvis billigt at implementere.

Kilder:
Ballard, C. & Aarsland, D. (2009). Person-centred care and care mapping in dementia. Lancet Neurology, 8, 302-303.

 

Chenoweth, L., King, M. T., Jeon, Y. H., Brodaty, H., Stein-Parbury, J., Norman, R. et al. (2009). Caring for Aged Dementia Care Resident Study (CADRES) of person-centred care, dementia-care mapping, and usual care in dementia: a cluster-randomised trial. Lancet Neurology, 8, 317-325.

 

Fossey, J., Ballard, C., Juszczak, E., James, I., Alder, N., Jacoby, R. et al. (2006). Effect of enhanced psychosocial care on antipsychotic use in nursing home residents with severe dementia: cluster randomised trial. British Medical Journal, 332, 756-761.