Til forsiden

Passiv rygning øger risiko for mental forringelse

2. november 2010 af Kasper Jørgensen

Engelske og amerikanske forskere har påvist, at personer, der udsættes for passiv rygning, klarer sig dårligt på en række test for bl.a. hukommelse, regning, orientering og sprogproduktion.

Undersøgelsen, der er lavet af forskere fra bl.a. Cambridge Universitet, Peninsula Medical School i Exeter og Michigan Univerisitet, omfatter 4.809 engelske ikke-rygere i alderen fra 50 år og opefter. Den passive udsættelsen for tobaksrøg blev bl.a. undersøgt ved at måle niveauet af et biprodukt af nikotin (cotinin) i personernes spyt. Efter justering for en lang række kendte risikofaktorer for kognitiv forringelse sås, at risikoen for kognitive problemer var øget med 44% hos de personer, der var mest udsat for passiv rygning.

Undersøgelsen er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal. Dr. David Llewellyn, der er hovedmanden bag undersøgelsen, kommenterer resultateterne således: "Vores resultater tyder på, at inhalering af andre menneskers røg kan skade hjernen, forringe kognitive som f.eks. hukommelse, og gøre demens mere sandsynligt".