Til forsiden

Forskningsnyheder

Nationalt Videnscenter for Demens refererer og kommenterer den seneste internationale forskning på demensområdet.

Forskningsnyhederne er opdelt efter årstal. Søg i forskningsnyhederne ved at vælge en kategori i dropdownmenuen.

Leder du efter nyheder om politiske initiativer, arrangementer og andet om demens, så finder du dem i den samlede nyhedsliste her.

Søg i forskningsnyheder


covid-v02.gif
Demens øger risiko for at dø med COVID-19

Demens har i flere studier vist sig at være knyttet til øget risiko for at dø med COVID-19. Det er der flere mulige forklaringer på. Der er endvidere rapporter om, at patienter med demens udviser et lidt anderledes symptombillede end det klassiske med feber, åndenød og hoste.

30. november 2020

20151021TB_NVD_Plejehjem80_lowres.jpg
Anden bølge af COVID-19 rammer plejehjemmene

Antallet af danske plejehjemsbeboere, der tester positiv for COVID-19, er steget fra højst ét tilfælde per uge i august til mere end 80 tilfælde i sidste uge (uge 47). I samme periode er antallet af dødsfald blandt bekræftede tilfælde steget fra 0 til 1 dødsfald per uge til 10 dødsfald i sidste uge.

26. november 2020

Ældre-par1200.jpg
Fald kan være forvarsel om Alzheimers sygdom

Faldepisoder hos raske ældre uden tegn på kognitiv svækkelse kan udgøre et tidligt tegn på, at en demenssygdom er under opsejling. Faldepisoder er knyttet til biologiske markører for begyndende Alzheimers sygdom i form af ophobning af særlige proteinfragmenter i hjernen, forstyrrelser i hjernecellernes indbyrdes netværk og skrumpning af hjernevæv.

18. november 2020

DAISY
En forståelsesramme for måling af trivsel med demens

En europæisk arbejdsgruppe har gennemgået forskningen vedrørende måling af trivsel blandt personer med demens ved hjælp af selvrapporteringsinstrumenter. På baggrund heraf præsenterer de en forståelsesramme baseret på en ressource-/styrkebaseret tilgang, der kan anvendes fremover ved måling for trivsel ved demens.

13. november 2020

håndværker
Kan hårdt fysisk arbejde øge risiko for demens?

Hårdt fysisk arbejde indebærer en risiko for fysisk nedslidning, men kan hårdt fysisk arbejde også øge risikoen for senere udvikling af demens? Et registerstudie af københavnske mænd finder sammenhæng mellem jobtype og demensrisiko, men emnet er komplekst og flere risikofaktorer for demens kan være i spil.

4. november 2020

svimmelhed_alzheimer_dame1200px.jpg
Migræne knyttet til øget risiko for demens

Ifølge et dansk landsdækkende registerstudie er 'migræne med aura' associeret med fordoblet risiko for udvikling af demens. Der ses ingen sikker sammenhæng mellem migræne uden aura og demensrisiko. 

26. oktober 2020

Senest opdateret: 20. april 2018