Til forsiden

Forskningsnyheder

Nationalt Videnscenter for Demens refererer og kommenterer den seneste internationale forskning på demensområdet.

Forskningsnyhederne er opdelt efter årstal. Søg i forskningsnyhederne ved at vælge en kategori i dropdownmenuen.

Leder du efter nyheder om politiske initiativer, arrangementer og andet om demens, så finder du dem i den samlede nyhedsliste her.

Søg i forskningsnyheder


fuldmaane_1200px.jpg
Øger skiftende arbejdstider risikoen for at dø af demens?

En stor undersøgelse af danske sygeplejersker viser en sammenhæng mellem at have skiftende eller skæve arbejdstider og senere dødsfald forårsaget af demens. Årsagen til sammenhængen kendes ikke med sikkerhed, men tidligere forskning tyder på, at dårlig søvnkvalitet eller mangel på søvn kan øge risikoen for demens.

25. april 2017

senior_dame_m_plejer_1200x800px.jpg
Adfærdsforstyrrelser kan ofte behandles uden medicin

Adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens bør som udgangspunkt forsøges behandlet uden brug af lægemidler. Aktivering af personen med demens, musikterapi, sanseintegration og undervisning af plejepersonalet i kommunikation kan i mange tilfælde lindre symptomerne og er uden bivirkninger. To danske psykiatere gør i Ugeskrift for Læger status på udredning og behandling af adfærdsforstyrrelser ved demens.

20. april 2017

laege_patient_1200px-bred.jpg
Status på behandling af kroniske sygdomme ved demens

De fleste ældre med demens har samtidige kroniske sygdomme, som forværrer tilstanden og komplicerer behandlingen. En dansk statusartikel gennemgår nogle af de hyppigste kroniske sygdomme ved demens og beskriver en multidisciplinær og holistisk tilgang til udredning og behandling af disse sygdomme.

18. april 2017

20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
MMSE-test kan ikke forudsige om ældre med MCI vil udvikle demens

Mange ældre med mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI) vil med tiden udvikle Alzheimers sygdom eller andre demenssygdomme, mens andre forbliver stabile eller endda generhverver et normalt kognitivt funktionsniveau. En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at MMSE-testen ikke egner sig til at forudsige, hvilke ældre med MCI, der indenfor de følgende år vil udvikle demens.

10. april 2017

trafik_web.jpg
Miljøfaktorer kan øge risiko for demens

Luftforurening, mangel på D-vitamin og passiv rygning er nogle af de miljøfaktorer, der ifølge befolkningsundersøgelser øger risikoen for at udvikle demens i alderdommen. Også en bopæl tæt på højspændingsledninger eller et højt niveau af aluminium i drikkevandet er tilsyneladende associeret med en øget demensrisiko. Men der savnes mere forskning på området.

5. april 2017

beregninger_1200x800.jpg
Demens koster mindst 10 milliarder årligt

Forskere og økonomer i Region Hovedstaden har kortlagt omkostningerne forbundet med regionens borgere med demens og andre udvalgte kroniske sygdomme. Kortlægningen lægger vægt på kommunale sundheds- og omsorgsydelser, men omfatter også udgifter til blandt andet overførselsindkomster, medicin og sygehusaktivitet.

28. marts 2017

Senest opdateret: 26. november 2015