Til forsiden

Forskningsnyheder

Nationalt Videnscenter for Demens refererer og kommenterer den seneste internationale forskning på demensområdet.

Forskningsnyhederne er opdelt efter årstal. Søg i forskningsnyhederne ved at vælge en kategori i dropdownmenuen.

Leder du efter nyheder om politiske initiativer, arrangementer og andet om demens, så finder du dem i den samlede nyhedsliste her.

Søg i forskningsnyheder


dame_briller_1200x500px.jpg
Hvad er mild behavioral impairment?

Symptomer som svigtende motivation eller nedsat impulskontrol hos ældre personer uden tegn på kognitiv svækkelse kan udgøre et tidligt varsel om senere udvikling af demens. Et nyt studie viser, at neuropsykiatriske symptomer er associeret med biologiske markører for Alzheimers sygdom hos kognitivt intakte raske ældre.

6. juli 2020

piller4
Samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner associeret med øget dødelighed

Kombinationen af antipsykotisk medicin og benzodiazepiner er associeret med øget dødelighed blandt patienter med demens, hvis man sammenligner med behandling med antipsykotika alene. Det modsatte er tilfældet for kombinationen af antipsykotisk og antidepressiv medicin: samtidig behandling med de to typer lægemidler er associeret med lavere dødelighed end behandling alene med antipsykotika.

1. juli 2020

i tvivl
Kan negativ tænkning øge risikoen for demens?

Tilbagevendende negativ tænkning er ifølge et internationalt studie både associeret med tab af kognitivt funktionsniveau, målt ved hjælp af blandt andet hukommelsestests, og med biologiske markører for Alzheimers sygdom i form af ophobning af skadelige proteinstoffer i hjernen. 

17. juni 2020

pille.gif
Erstatter smertestillende medicin antipsykotisk medicin mod adfærdsforstyrrelser?

Anvendelsen af stærke smertestillende lægemidler i ældrebefolkningen steg markant i perioden 2000 til 2015 – især blandt ældre med demens. Parallelt hermed sås et fald i anvendelsen af antipsykotiske lægemidler blandt ældre. Det rejser mistanke om, at stærke smertestillende lægemidler i et vist omfang anvendes som erstatning for antipsykotiske lægemidler ved behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens.

8. juni 2020

DNA_kromosom_460x180px
Gen-variant øger risiko for både Alzheimers sygdom og alvorlig CoVID-19 infektion

Personer, der bærer to kopier af e4-varianten af ApoE-genet, har øget risiko for både at få Alzheimers sygdom og for at blive alvorligt syge af CoVID-19. Det hævder engelske forskere på baggrund af analyse af biobank-data fra 323.000 personer. Demens udgør i sig selv en risikofaktor for alvorlig CoVID-19 infektion, men sammenhængen mellem e4-varianten af ApoE og alvorlig CoVID-19 infektion ser ud til også at gøre sig gældende, når der tages højde for indflydelsen fra demens.

2. juni 2020

BASIC_vaerktoej_initiativ_1_300px
Nye værktøjer til identifikation af mild cognitive impairment

BASIC og BASIC-Q er to nyudviklede danske værktøjer, der kan hjælpe med at identificere kognitiv svækkelse og demens. Yderligere analyser af resultater fra valideringsstudiet viser, at de to værktøjer også egner sig til at identificere såkaldt mild cognitive impairment blandt ældre. 

26. maj 2020

Senest opdateret: 20. april 2018