Til forsiden

Forskningsnyheder

Nationalt Videnscenter for Demens refererer og kommenterer den seneste internationale forskning på demensområdet.

Forskningsnyhederne er opdelt efter årstal. Søg i forskningsnyhederne ved at vælge en kategori i dropdownmenuen.

Leder du efter nyheder om politiske initiativer, arrangementer og andet om demens, så finder du dem i den samlede nyhedsliste her.

Søg i forskningsnyheder


20160126TB_NVD_Genre26-1200x800.jpg
Reviderede diagnosekriterier for Lewy body demens

Lewy body demens er den tredje hyppigste demenssygdom og udgør 4-7,5 % af alle demenstilfælde blandt ældre. Siden 1996 er diagnosekriterierne for Lewy body demens løbende blevet revideret. I den nyeste udgave fra 2017 er der tilføjet ny, evidensbaserede kriterier af høj kvalitet, og opdelingen af kriterierne er ændret til en mere overskuelig og praktisk anvendelig måde. 

21. juni 2017

20151021TB_NVD_Plejehjem80_lowres.jpg (1)
Efteruddannelse kan mindske forbrug af antipsykotisk medicin på plejehjem

Et stort anlagt amerikansk forsøg med efteruddannelse af personalet på plejehjem viser, at efteruddannelse er associeret med et fald i forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt beboerne. Faldet i medicinforbrug kan påvises i det halve år, hvor efteruddannelsen implementeres, hvorefter effekten aftager igen. Der er formentlig behov for opfølgningskurser og løbende tilbud om efteruddannelse.

19. juni 2017

20160126TB_NVD_Genre45-1200x800.jpg
Europæisk initiativ for sekundær forebyggelse af Alzheimers sygdom

Et europæisk offentligt-privat forskningsinitiativ er etableret med henblik på at styrke udviklingen af ny lægemidler til sekundær forebyggelse af Alzheimers sygdom. Forskerne forventer, at initiativet vil kunne understøtte en hurtigere og mere effektiv afprøvningen af lægemidler, der kan forsinke eller bremse Alzheimer i den helt tidlige fase før de første kliniske symptomer dukker op.

15. juni 2017

brikker_menneskemaengde1200x800.jpg
Hvor hyppige er frontotemporale demenssyndromer?

Demens som følge af neurodegenerativ sygdom i hjernens frontallapper er forholdsvis sjældent. Ifølge en engelsk befolkningsundersøgelse er forekomsten af disse demensformer cirka 10,8 per 100.000 personer svarende til 0,1 promille af befolkningen. Forekomsten er nogenlunde ligeligt fordelt på fire kliniske syndromer: primær progressiv afasi, progressiv supranukleær parese, corticobasal degeneration samt adfærdsvarianten af frontotemporal demens.

14. juni 2017

20160126TB_NVD_Genre27-1200x800.jpg
Bedre måling af praktisk funktionsevne i hverdagen

Et af de centrale diagnosekriterier for demens er en forringelse af evnen til at varetage daglige gøremål. Belgiske forskere har modificeret to eksisterende værktøjer til vurdering af den praktiske funktionsevne i hverdagen, hvilket har gjort dem mere brugbare i forbindelse med demensdiagnostik.

8. juni 2017

afslappet_livsstil_1200px.jpg
Søvnbesvær knyttet til risiko for demens

Ifølge en finsk befolkningsundersøgelse har midaldrende mænd med indsovningsbesvær eller afbrudt søvn knap 60 % øget risiko for at få en demensdiagnose senere i livet. Studiet fandt til gengæld ingen sammenhæng mellem demensrisiko og søvnens varighed eller træthed i dagens løb.

7. juni 2017

Senest opdateret: 26. november 2015