Til forsiden

Forskningsnyheder

Nationalt Videnscenter for Demens refererer og kommenterer den seneste internationale forskning på demensområdet.

Forskningsnyhederne er opdelt efter årstal. Søg i forskningsnyhederne ved at vælge en kategori i dropdownmenuen.

Leder du efter nyheder om politiske initiativer, arrangementer og andet om demens, så finder du dem i den samlede nyhedsliste her.

Søg i forskningsnyheder


senioer_mand_ensom_1200x800.jpg
Medicinsk cannabis hjælper ikke mod adfærdsforstyrrelser ved demens

Kliniske forsøg med medicinsk cannabis finder ingen effekt på uro eller andre neuropsykiatriske symptomer hos personer med demens i middelsvær grad. Dog peger resultaterne af et mindre studie af ældre dato i den modsatte retning, men kvaliteten af studiet er for ringe til, at man kan fæstne lid til resultatet.

6. december 2017

hjernescanning.jpg
Uklart om flydende kosttilskud forsinker Alzheimers sygdom

Et toårigt klinisk forsøg med kosttilskuddet Fortasyn Connect til patienter med forstadier til Alzheimers sygdom viser ikke umiddelbart effekt. Effekten viser sig hverken på det kognitive funktionsniveau vurderet ved hjælp af et neuropsykologisk testbatteri eller på risikoen for at tilstanden udvikler sig til demens. Alligevel er der tegn på, at kosttilskuddet kan bidrage til at bevare det kognitive og praktiske funktionsniveau i hverdagen.

8. november 2017

menneskemængde_1200x800.jpg
Blodfortyndende behandling ved atrieflimren mindsker risiko for demens

Ifølge et stort svensk registerstudie er behandling med blodfortyndende lægemidler hos patienter med atrieflimren associeret med noget nær en halvering af risikoen for at udvikle demens. Lægemidlerne menes at mindske risikoen for både store og små blodpropper i hjernen.

31. oktober 2017

senior_damer_m_hund_1200x800.jpg
Kan lægemidler mod diabetes bremse kognitiv svækkelse?

Et pilotforsøg med patienter med enten let kognitiv svækkelse eller Alzheimers sygdom i let til moderat grad viser, at behandling med lægemidlet insulin som næsespray i henholdsvis to og fire måneder forbedrer hukommelsen. Endvidere sås gavnlige effekter på biologiske markører for Alzheimer. Et større og længere forsøg er undervejs.

25. oktober 2017

20160126TB_NVD_Genre03-1200x800.jpg
Kvaliteten af demensudredning er god i Danmark

Siden starten af 2016 har alle ambulante udredningsenheder for demens indberettet oplysninger til Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Ifølge Kvalitetsdatabasens første årsrapport lever udredningsenhederne op til de vedtagne standarder i 2016, om end der er plads til forbedring, når det gælder varigheden af udredningsforløbet.

16. oktober 2017

20160126TB_NVD_Genre19-1200x800.jpg
Hvor tidligt starter Alzheimers sygdom?

Udviklingen indenfor biologiske markører ved diagnosticering af Alzheimers sygdom medfører, at tidlige tegn på sygdommen kan afsløres op til 10 eller 20 år hukommelsesbesvær eller andre symptomer på demens dukker op. Det har ændret opfattelsen af sygdommen og kan på længere sigt også fremrykke tidspunktet for, hvornår man stiller diagnosen Alzheimers sygdom.

6. oktober 2017

Senest opdateret: 26. november 2015