Til forsiden

Forskningsnyheder

Nationalt Videnscenter for Demens refererer og kommenterer den seneste internationale forskning på demensområdet.

Forskningsnyhederne er opdelt efter årstal. Søg i forskningsnyhederne ved at vælge en kategori i dropdownmenuen.

Leder du efter nyheder om politiske initiativer, arrangementer og andet om demens, så finder du dem i den samlede nyhedsliste her.

Søg i forskningsnyheder


20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
BASIC – et nyt udredningsværktøj for demens

BASIC er et nyudviklet, valideret dansk værktøj til støtte for udredning af demens og mild cognitive impairment (MCI). Værktøjet har væsentligt højere diagnostisk træfsikkerhed end det nuværende standardværktøj Mini-Mental State Examination (MMSE) og er desuden hurtigere at anvende. 

20. august 2019

Borgernaer-tekn1200.jpg
Forskningskonference: Borgernær teknologi på demensområdet

Er du interesseret i teknologi til mennnesker med demens? På forskningskonferencen i november vil en række oplægsholdere fra ind- og udland sætte fokus på udvikling og brug af teknologi, som anvendes af eller sammen med mennesker med demens. Deltagere på konferencen opfordres også til at præsentere egne forskningsprojekter på posterudstillingen.  

16. august 2019

piller_pakker_1200px.jpg
Gængse lægemidler knyttet til øget demensrisiko

Lægemidler, der hæmmer signalstoffet acetylkolin – såkaldte antikolinerge lægemidler – anvendes bredt ved både somatisk og psykisk sygdom. Befolkningsundersøgelser viser dog, at langvarig brug af lægemidlerne kan være associeret med øget risiko for udvikling af demens senere i livet.

18. juli 2019

ADEX-træning-053_web.jpg
Kan fysisk træning hæmme inflammation ved Alzheimers sygdom?

Betændelsesreaktioner, også kaldet inflammation, i centralnervesystemet er en del af sygdomsbilledet ved Alzheimers sygdom. Det har ført til overvejelser om, hvorvidt det kunne have en gavnlig effekt på sygdomsudviklingen at bremse inflammation. Resultater fra et dansk studie tyder på, at fysisk træning kan bidrage til at hæmme inflammation ved Alzheimers sygdom.

9. juli 2019

gruppe_minoritet_1200x800px.jpg
Udviklingen i dødelighed blandt personer med demens

Ældre med demens har to til tre gange så høj årlig risiko for at dø som ældre uden demens. I perioden 1996 til 2015 har den årlige dødelighed både blandt ældre med demens og i den samlede ældrebefolkning været jævnt faldende. Da dødeligheden fortsat er væsentligt forhøjet blandt ældre med demens, er der behov for tiltag, der kan forbedre helbredstilstanden og mindske dødeligheden i denne gruppe.

2. juli 2019

NVD_PHD_IdaUnmackLarsen03_web.png
Ph.d.-forsvar om effekten af fysisk træning hos patienter med Alzheimers sygdom

Camilla Steen Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling: ”Fluid based biomarkers to assess the effect of exercise in Alzheimer’s disease” tirsdag den 2. juli 2019. Alle er velkomne.

24. juni 2019

Senest opdateret: 20. april 2018