Til forsiden

Organisering

De typiske arbejdsgange på et sygehus er ofte uhensigtsmæssige for fysisk og mentalt sårbare patienter med demens. Arbejdsgangene er sjældent organiseret sådan, at der er den nødvendige ekstra tid, ro og ressourcer til patienten med demens. 
Organisering_1200x800.png

Her får du eksempler på redskaber til, hvordan du tilpasser arbejdsgange, så de tager hensyn til patienter med demens:

Sådan får du øje på patienten med demens

Det er afgørende for resten af indsatsen på det demensvenlige sygehus, at vi får øje på de patienter, der har en nedsat kognitiv funktion – diagnosticeret eller ej. Kognitiv funktion er derfor et centralt parameter, der vurderes hos alle som indlægges på sygehuset, men der skal udvises en særlig omhu for at sikre, at den kognitive funktion vurderes ved indlæggelsen af ældre patienter.

Når en patient med nedsat kognitiv funktion er identificeret, skal denne information videregives til relevante kollger, så undersøgelse, pleje og behandling kan tilpasses. Det kan fx gørse ved en markering på de elektroniske logistiktavler.

Download plakaten "Identifikation af patienten med demens" (pdf)

Prioriterede forløb

Ved et prioriteret forløb til mennesker med demens er der fokus på at:

  • Tilpasse arbejdsgange, så de tilgodeser de særlige behov denne patientgruppe har. Undgå unødig ventetid.

  • Sikre dokumentation og videregivelse af information. Udvikle procedurer og redskaber, der understøtter tværfaglig kommunikation.

  • Foretage medicingennemgang med særligt fokus på antipsykotika, anxiolytica, opioider og andre sederende lægemidler.

  • Tilpasse personalekontakt, så det passer til de særlige behov hos patienten med demens, fx allokere ekstra personaleressourcer eller sikre fast personale til patienten.

  • Sikre en hensigtsmæssig udskrivelse, hvor der er fokus på de særlige behov, som patienter med demens har ved udskrivelse.

Mange af de tiltag, der knytter sig til et prioriteret forløb, er også tiltag, der bidrager til at forebygge delir.

Download plakaten "Forstå uro hos patienten med demens" (pdf)

Se videoen, hvor professor Gunhild Waldemar fortæller om demens og delir.

Samarbejde med de pårørende

Samarbejde med de pårørende er af afgørende betydning for at skabe gode patientforløb for patienter med demens. De pårørende kender patienten og kan supplere med vigtig viden, som patienten ikke nødvendigvis selv er i stand til at give.

På det demensvenlige sygehus deltager pårørende så vidt muligt i samtaler om undersøgelser, behandling og udskrivelse.

’Hvem er jeg’-skemaet er et redskab, som kan anvendes til at få viden om patienten. Viden, som kan bidrage til at skabe tryghed for patienten med demens og derved forbedre indlæggelsesforløbet. 

Download "Hvem er jeg-skema" (pdf).

Observationsredskab

Se det observationsredskab, der er udviklet til at afdække praksis på afdelingen. Vær opmærksom på, at redskabet har været suppleret med interviews med ledelse, personale samt patienter og pårørende.

Observationsredskab – arbejdsgange (pdf).

Idékatalog

Du kan læse mere om demensvenlige tiltag i idékataloget (pdf).

Senest opdateret: 27. februar 2020