Til forsiden

Om projektet

Demensvenlige Sygehuse er et initiativ i National Demenshandlings­plan 2025. Erfaringerne er opnået gennem afprøvning af demensvenlige tiltag på udvalgte danske sygehuse.
Ældre-mand_1200x800.png

Nationalt Videnscenter for Demens har været ansvarlige for at gennemføre et pilotprojekt, der har haft til formål at få erfaringer med demensvenlige tiltag på danske sygehuse. Tiltag der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg mennesker med demens møder i sygehussektoren. I projektet er der udviklet og afprøvet redskaber til kompetenceløft blandt det faglige personale samt rådgivet om organisatoriske tiltag og fysiske omgivelser, der tilsammen gør sygehusene mere demensvenlige.

I forsøgsprojektet har Nationalt Videnscenter for Demens sam­arbejdet med:

 • Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen
 • OUH Svendborg Sygehus, Geriatrisk afdeling
 • Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling og Akut­afdelingen 
De otte følgesygehuse, der har fulgt processen og bidraget med egne erfaringer, er: 
 • Aalborg Universitetshospital, Hobro, Medicinsk afsnit
 • Regions­hospitalet Randers, Medicinsk afdeling
 • Regionshospitalet Hor­sens, Medicinsk/geriatrisk afdeling
 • Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Ældresygdomme
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Medicinsk og geriatrisk afdeling (Bispebjerg)
 • Amager-­Hvidovre Hospital, Medicinsk afdeling (Glostrup)
 • Sydvestjysk Sygehus, Neurologisk, Akut- og Terapiafdeling
 • Sygehus Sønderjylland, Neurologisk afdeling

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 afsatte regeringen og satspuljepartierne midler til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025.

Forsøg med demensvenlige sygehuse er et initiativ i National Demenshandlingsplan 2025, der er gennemført fra 2017-2019. 

Idékatalog

Du kan læse mere om demensvenlige tiltag i idékataloget (pdf).

Senest opdateret: 23. januar 2020