Til forsiden

Fysiske omgivelser

Fysiske omgivelser, der er tilpasset patienten med demens, bidrager til at skabe tryghed og sikkerhed.
Fysiske-omgivelser.png

Sygehusets fysiske omgivelser kan være en stor udfordring for patienter med demens, der let bliver utrygge og urolige. Svækket hukommelse, nedsat orientering, rum- og retningsforstyrrelser samt manglende overblik er nogle af de symptomer, som patienter med demens har og som gør, at det er svært at befinde sig i ukendte omgivelser.

Gennem en fokuseret indsats kan de fysiske omgivelser understøtte, at patienten med demens kan klare sig bedst muligt, og derved bidrage til at indlæggelsen bliver tryg og sikker.

Erfaringen viser, at man selv uden større investeringer kan arbejde med at gøre miljøet mere demensvenligt. Det kan blandt andet ske gennem fokus på følgende faktorer:

Et sikkert, enkelt og overskueligt miljø. Opbevaring på gangarealer og patientstuer kan gøre miljøet uoverskueligt for patienten med demens og fx øge risikoen for fald. Uden sikker opbevaring af farligt udstyr øges risikoen for utilsigtede hændelser. Strategisk brug af farver, hvor fx døre kan træde mindre tydeligt frem, forebygger, at patienten utilsigtet forlader afdelingen.

Et miljø med fokus på at kunne orientere sig. Skilte kan gøre det lettere for patienter med demens at orientere sig i omgivelserne. Men det forudsætter, at skiltene placeres strategisk, hvilket betyder, at man tager afsæt i de konkrete behov i afdelingen samt patienternes typiske bevægelsesmønstre. Kunst og billeder kan aflede og afstresse patienten, give anledning til samtale samt fungere som pejlemærker. Strategisk brug af kontrastfarver kan ligeledes øge patientens orienteringsevne i miljøet.

Et miljø med tilpasset stimuli, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage i eget selskab og egne aktiviteter, men også at søge fællesskabet. Fokus på støjkilder i afdelingen, indretning af opholdsrum og muligheden for, at pårørende kan være sammen med patienten, er med til at tilpasse stimuli. Men også redskaber med beroligende eller aktiverende sigte bidrager positivt til patientens tryghed under indlæggelsen.

I idékatalog til demensvenlige sygehuse kan du læse mere om, hvordan man arbejder med ovenstående faktorer. Principperne for konkrete indretningsmæssige tiltag skal dog altid ses i samspil med det eksisterende miljø og mulighederne på sygehuset. Vi anbefaler derfor, at man samarbejder med fagpersoner med viden om demensvenlig indretning. 

Der er udviklet skilte, som tilgodeser behovene hos patienter med demens. Du kan se eksempler på skilte her (pdf). Ønsker du at rekvirere skiltene, kan du kontakte Nationalt Videnscenter for Demens på e-mail: vide@regionh.dk.  

Det anbefales, at man samarbejder med lokale fysio- og ergoterapeuter ved udvikling af kitbokse med beroligende eller aktiverende sigte. Få inspiration til indhold i idékataloget (se side 64).

Vurdering af de fysiske omgivelser

Se det observationsredskab, der er udviklet til at vurdere de fysiske omgivelser på sygehuset. Vær opmærksom på, at observationsredskabet har været suppleret med interviews med ledelse, personale samt patienter og pårørende.

Observationsredskab til fysiske omgivelser (pdf).

Idékatalog

Du kan læse mere om demensvenlige tiltag i idékataloget (pdf).

Senest opdateret: 27. februar 2020