Til forsiden

Demensvenlige sygehuse – hvorfor?

Når patienter med demens bliver indlagt, bliver rutiner og fastlagte arbejdsgange udfordret. Derfor er det nødvendigt at have større fokus på sikkerhed og tryghed for denne patientgruppe.
Peter_1200x800.png

Ældre mennesker med demens er i højere risiko for at blive indlagt set i forhold til deres jævnaldrende. Patienter med demens kan som alle andre få mange forskellige sygdomme og skader. Der er derfor mennesker med demens på alle typer af afdelinger på sygehuset og følgelig behov for viden om demens på tværs af afdelinger og faggrupper på sygehuset.

Patienter med demens er udfordret på en eller flere af nedenstående måder og som personale er det nødvendigt at have indsigt i de nævnte udfordringer for at kunne kompensere for dem under indlæggelsen.

Hukommelse: Patienten kan have svært ved at huske de ting, der lige er sket eller skal ske. Det kan fx være informationer, som patienten lige har fået, eller hændelser inden eller under indlæggelsen. Det kan gøre det vanskeligt for patienten at redegøre for egen situation eller videregive relevant information til pårørende.

Orientering: Demens påvirker opfattelsen af rum og retning. Patienten kan derfor have svært ved at finde vej til fx sengestue eller toilet og kan have svært ved at orientere sig i tid.

Sprog: Det kan være svært for patienten at forklare sig, give udtryk for egne behov og forstå, hvad andre siger.

Koncentration: Patienten har ofte svært ved at koncentrere sig og mister let fokus. Det kan derfor være nødvendigt at skærme patienten i forbindelse med behandling.

Problemløsning og initiativ: Det er svært at overskue, planlægge og udføre helt simple opgaver. Patienten kan fx have svært ved at handle på tørst, sult eller frygt. Hertil kommer, at patientens initiativ ofte er svækket, så vedkommende har behov for støtte til fx at gå i gang med at drikke eller spise.

Dømmekraft: Patientens situationsfornemmelse og dømmekraft kan være forringet. Det kan fx føre til, at patienten gør noget, der ople­ves som upassende i situationen.

Sygdomsindsigt: Patienten kan mangle indsigt i egen sygdom eller i de udfordringer, der knytter sig hertil. Patienten kan derfor ikke altid redegøre relevant for symptomer og funktionsniveau, og der vil være behov for at supplere med viden fra pårørende.

Se tjekliste over indsatserne på et demensvenligt sygehus (pdf).

Film: Jeg har det fint, tak

Kirsten har Alzheimers sygdom i moderat grad og bliver indlagt på sygehuset - se filmen "Jeg har det fint, tak" om Kirstens oplevelser.

Idékatalog

Du kan læse mere om demensvenlige tiltag i idékataloget (pdf).

Senest opdateret: 27. februar 2020