Til forsiden

Demensvenlige sygehuse

Mennesker med demens bliver indlagt ligesom alle andre, når de bliver syge og svækkede. 
Ældre-kvinde_1200x800.png

Patienter med demens vil ofte føle usikkerhed og uvished stærkere end andre patienter. De kognitive udfordringer kan gøre både den akutte og den planlagte indlæggelse ekstra svær at håndtere og kan være med til at kompromittere patient­sikkerheden for patienten med demens. 

Patienter med demens kan være udfordret på fx hukommelse, orientering, sprog, problemløsning og initiativ. Som personale er det nødvendigt at have indsigt i de udfordringer, som patienterne kan have og så vidt muligt kompensere for dem. 

Et demensvenligt sygehus har kontinuerligt fokus på at sikre den faglige kvalitet for patienter med demens, når de er indlagt. Det betyder, at fokus primært er på:

Patientsikkerheden, som kan være udfordret for patienten med demens. Det er derfor nødvendigt, at der er et særligt fokus på patientsikkerheden for patienter med demens, for at reducere antallet af utilsigtede hændelser.

Tryghed, som er altafgørende for patienten med demens. Fraværet af kendte rammer, rutiner og personer kan gøre patienter med demens utrygge, og det kan påvirke behandlingen.

Idékatalog

Du kan læse mere om demensvenlige tiltag i idékataloget (pdf).