Til forsiden

CLEAR - forbedret indsats for ældre med etnisk minoritetsbaggrund og demens

Neuropsykolog, ph.d. Rune Nielsen, Nationalt Videnscenter for Demens har pr. 1. august 2017 modtaget 2,3 mio. kr. fra VELUX FONDEN til forskningsprojektet ’CLEAR’, hvis mål er at forbedre rehabiliteringen af sårbare ældre med etnisk minoritetsbaggrund og demens.
mellemoestlig_familie_colourbox_1200x800.jpg

Antallet af ældre med demens blandt etniske minoriteter i Danmark forventes at syvdobles frem mod 2050. Det er en markant større stigning end den fordobling af antallet af personer med demens, som forventes i den danske befolkning generelt.

Om CLEAR:

CLEAR er en forkortelse for Closing the Ethnic Gap in Dementia Care.
 
Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital samt Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Odense kommuner.
 
Læs interview med Rune Nielsen her   

Men ældre fra etniske minoriteter søger ofte først hjælp sent i sygdomsforløbet, hvilket er med til at udelukke dem fra relevant medicinsk behandling, psykosocial støtte og rehabilitering. Der er således langt færre ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der får en formel demensdiagnose, får udskrevet demensmedicin eller bor på plejehjem sammenlignet med gruppen af etnisk danske ældre.

Det er endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt, hvorfor ældre fra etniske minoriteter med demens ikke gør brug af sundhedsvæsnet og de kommunale tilbud. Men det kan skyldes mangelfuld viden om demens og eksisterende tilbud, kulturelle forskelle i synet på hvem, der har ansvaret for at støtte og pleje ældre familiemedlemmer og kulturelle og sproglige barrierer i forhold til at benytte de eksisterende tilbud.

Den rette hjælp øger livskvalitet for både patient og pårørende

Opsporing, rehabilitering og støtte af personer med demens og deres pårørende er af afgørende betydning. Den rette indsats kan øge livskvaliteten for personen med demens og reducere graden af belastning for de pårørende. Dette er endnu mere afgørende i relation til etniske minoriteter, hvor de pårørende ofte har taget sig af personen med demens gennem længere tid uden nogen særlig viden om demens eller nogen form for demensfaglig støtte, hjælp eller rådgivning.

Rune Nielsen har i mange år beskæftiget sig med demens og ældre med anden kulturel og sproglig baggrund, bl.a. i projektet ”Migrationsskolen”. Migrationsskolen, der blev afsluttet i 2014, er det største uddannelsestiltag inden for pleje af minoritetsgrupper i Skandinavien og det første forskningsprojekt i Europa, der har sat fokus på diagnostiske metoder i forbindelse med demens hos patienter fra etniske minoritetsgrupper.

Målet med CLEAR studiet er bl.a. at:

  • optimere den tværsektorielle rehabiliteringsindsats overfor sårbare ældre med etnisk minoritetsbaggrund med demens i Danmark.
  • styrke samarbejdet mellem kommunale demenskoordinatorer og tosprogede sundhedsformidlere.
  • udvikle kulturfølsomme psykosociale interventioner og modeller for rehabiliteringsindsatsen, som tager højde for brugernes identificerede behov og barrierer.

De første resultater forventes klar i 2019.

Om VELUX FONDEN:

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.
 

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

VELUX FONDEN

Senest opdateret: 08. marts 2019