Til forsiden

Publicerede artikler – ADEX

ADEX er en forkortelse af projekttitlen "Preserving quality of life, physical health and functional ability in Alzheimer's disease: The effect of physical exercise". På dansk kan titlen oversættes til "Opretholdelse af kognitivt og dagligt funktionsniveau, livskvalitet og fysisk funktion ved Alzheimers sygdom - effekt af fysisk træning".

ADEX er et fælles forskningsprojekt mellem 8 demensklinikker, Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital samt flere danske og internationale samarbejdspartnere, der skal undersøge effekten af fysisk træning hos patienter med Alzheimers sygdom. 

Publicerede artikler i ADEX-samarbejdet: 

Senest opdateret: 05. oktober 2016