Til forsiden

Borgere med demens bestiger bjerge

Artikel på SilkeborgKommune.dk, fredag 24. maj 2013

bjergbestigning


På billedet ses forrest Benny Kierkegård fra Demensdaghjemmet Kæret, dernæst Birgitte Woge Nielsen Fra Via Aarhus, Annagrethe Jacobsen, der også er bruger på demensdaghjemmet Kæret og en af de studerende fra Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. Alle brugere får udleveret en vandrepind til turene. Når det lykkes at bestige et bjerg bliver navnet på bjergtoppen skrevet på pinden.

I Silkeborg Kommune er ældre borgere med demens begyndt at bestige lokale bjerge. Målet er at undersøge, hvilken effekt fysisk træning har på demens. Allerede nu melder forskere, pårørende og medarbejdere tilbage om positive forandringer.

Hver uge bliver seks ældre brugere fra demensdaghjemmet Kæret på Fuglemosen i Silkeborg Kommune udfordret til at bestige en lokal, dansk bjergtop. Formålet er at undersøge, om regelmæssig motion kan være med til at bremse udviklingen af demens.

"Det er et rigtig spændende projekt, og jeg er blevet positivt overrasket over i hvor høj grad, det er muligt at påvirke de ældre med demens. Det har vist sig, at de sagtens kan udfordres på flere forskellige planer, og de observationer vi gør løbende viser allerede nu, at træningen er med til at udvikle dem i en positiv retning," forklarer lektor Birgitte Woge Nielsen fra Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College. Projektet ligger i slipstrømmen af et større, nationalt forskningsprojekt, der undersøger om fysisk træning har en gavnlig effekt på demens.

Og allerede nu har brugene oplevet en stor forbedring.

"Vi har lige fået målt vores brugere for at se, om der er sket fremskridt. Og der er sket rigtig meget. En af vores brugere kunne gå 204 meter på 6 minutter, da projektet startede. Nu er det blevet til hele 414 m på 6 minutter," fortæller ergoterapeut Mette Heinze, der er tovholder på projektet.

Begejstrede pårørende
Blandt de pårørende til brugerne er der også flere, der oplever, at projektet har haft en positiv indflydelse.

"Vi oplever i det hele taget stor opbakning fra de pårørende. En datter til en af vores brugere, der er med i projektet har for eksempel fortalt os, at hendes mor er begyndt at kunne huske mere," forklarer Mette Heinze.

Projektet løber over tre måneder fra april til juni.  Et sideløbende mål med projektet er at lave et inspirationskatalog for andre daghjem i Silkeborg Kommune, der arbejder med demente.

Også sociale gevinster
Projektet handler dog ikke kun om at få ældre medborgere med demens til at dyrke mere motion.

"På vej op til toppen bliver der snakket, grinet og pjattet. Og der er også god mulighed for, at få snakket om, hvordan det er at have svært ved at huske. På den måde forsøger vi at gøre motionen til en del af hverdagen, hvor det også handler om at skabe nogle sociale relationer og få nogle dejlige naturoplevelser, hvor sanserne kommer i spil," forklarer Mette Heinze.

Forskningen peger samtidig på, at det også er de sociale relationer, der gør en forskel for mennesker, der er ramt af demens.

"Der er en stigende opmærksomhed på, at fysisk aktivitet koblet med socialt samvær er en god kombination for mennesker med let demens. Og dette projekt er et konkret tiltag, der skal medvirke til, at dokumentere deltagernes udbytte af træningen i naturen og dermed på sigt udvikle demensomsorgen i kommunerne," forklarer Anders Møller Jensen, udviklingskonsulent, Center for forskning i aldring og demens, VIA University College.

Projektet er et samarbejde mellem Demensdaghjemmet Kæret i Silkeborg Kommune, Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Videnscenter for Omsorg, Liv og Aldring (VIOLA).

Under projektet er der hver tirsdag konditionstræning, mens torsdag er bjergbestigningsdag. Inden projektet gik i gang fik deltagerne lavet en konditest, som bliver gentaget, når projektet bliver afsluttet.

Projektet har allerede givet genlyd i kommunen, der nu også tilbyder naturfitness til nydiagnosticerede, yngre borgere med demens.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om demens på Det nationale Videnscenter for Demens' hjemmeside, hvor du også kan finde flere oplysninger om forskningsprojektet ADEX, der har til formål at undersøge effekten af fysisk træning hos mennesker, der lider af demens.

Senest opdateret: 12. februar 2016