Til forsiden

ADEX-alliancen: Samarbejde mellem demensenheder

I forlængelse af ADEX-projektet har en række klinikker besluttet at fortsætte et samarbejde vedrørende harmonisering af diagnosekriterier samt test og skalaer.
læge patient

Formålet med Adex-alliancen

Adex-alliancen samarbejder om: 

 1. Harmonisering af anvendelsen af diagnosekriterier, screeningtest og vurderingsinstrumenter/skalaer med henblik på at understøtte en ensartet kvalitet i udredning og behandling af demens.
 2. Træning af personale i anvendelsen af test/skalaer.
 3. Større landsdækkende forskningsprojekter, herunder deltagelse i lægemiddelforsøg.

Hvem er med i alliancen?

ADEX-alliancen udgøres i starten 2016 af:

 • Demensenhed Syd Rigshospitalet Glostrup
 • Demensklinikken Svendborg Sygehus 
 • Demensklinikken Århus Universitetshospital 
 • Demensklinikken Aalborg Universitetshospital 
 • Hukommelsesklinikken Roskilde Sygehus 
 • Hukommelsesklinikken Slagelse Sygehus 
 • Demensklinikken Odense Universitetshospital
 • Hukommelsesklinikken Rigshospitalet Blegdamsvej
 • Hukommelsesklinikken Herlev Hospital
 • Hukommelsesklinikken Vordingborg Sygehus

Er din klinik er interesseret i at indgå i samarbejdet, så kontakt neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen.

Diagnosekriterier

Klinikkerne er enige om følgende diagnosekriterier:

Undersøgelsesinstrumenter

Klinikkerne er enige om følgende undersøgelsesinstrumenter:

Kognitive skalaer

En kognitiv skala bør indgå ved udredning af alle patienter. Foretrukne instrumenter er Mini-Mental Status Examination (MMSE) ved dansktalende patienter og alternativt The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) ved ikke-dansk talende. 

Praktisk funktionsevne

En ADL-skala bør indgå ved udredning af alle patienter med demens.
Foretrukne instrumenter er The Disability Assessment for Dementia (DAD) eller Functional Activities Questionnaire / Functional Assessment Questionnaire (FAQ-IADL). Valget af den konkrete skala afhænger af patientgruppe og formål.

Psykiske symptomer og adfærdsændringer

En neuropsykiatrisk skala bør indgå ved udredning af alle patienter med moderat til svær demens, men kan også være relevant ved andre patienter. Det foretrukne instrument er The Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire (NPI-Q).

Depression

En depressionsskala bør indgå ved udredning af alle patienter. Det foretrukne instrument er Geriatrisk depressionsskala, der anvendes i enten kort udgave (GDS-15) eller fuld længde (GDS-30).

Læs eller download vores folder om Adex-alliancen (pdf på engelsk).

 

Senest opdateret: 23. september 2016