Til forsiden

ADEX-alliancen: Samarbejde mellem demensenheder

I forlængelse af ADEX-projektet har en række udredningsenheder for demens besluttet at fortsætte et samarbejde vedrørende harmonisering af diagnosekriterier samt test og skalaer og forskning.
læge patient

Formålet med ADEX-alliancen

ADEX-alliancen samarbejder om: 

  • Harmonisering af anvendelsen af diagnosekriterier, screeningtest og vurderingsinstrumenter/skalaer med henblik på at understøtte en ensartet kvalitet i udredning og behandling af demens.
  • Træning af personale i anvendelsen af test/skalaer.
  • Større landsdækkende forskningsprojekter, herunder deltagelse i lægemiddelforsøg.

Hvem er med?

ADEX-alliancen udgøres af:

  • Odense Universitetshospital, Demensklinikken
  • Århus Universitetshospital, Neurologisk Klinik, Demensklinikken
  • Ålborg Universitetshospital, Neurologisk Ambulatorium, Ambulatorium for Demens
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Neurologisk Afdeling, Regionalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, Neurologisk afdeling, Hukommelsesklinikken
    (august 2019)

Diagnosekriterier

Klinikkerne er enige om følgende diagnosekriterier:

Undersøgelsesinstrumenter

Klinikkerne er enige om følgende undersøgelsesinstrumenter:

Kognitive skalaer

En kognitiv skala bør indgå ved udredning af alle patienter. Foretrukne instrumenter er Mini-Mental Status Examination (MMSE) ved dansktalende patienter og alternativt The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) ved ikke-dansk talende. 

Praktisk funktionsevne

En ADL-skala bør indgå ved udredning af alle patienter med demens.
Foretrukne instrumenter er The Disability Assessment for Dementia (DAD) eller Functional Activities Questionnaire / Functional Assessment Questionnaire (FAQ-IADL). Valget af den konkrete skala afhænger af patientgruppe og formål.

Psykiske symptomer og adfærdsændringer

En neuropsykiatrisk skala bør indgå ved udredning af alle patienter med moderat til svær demens, men kan også være relevant ved andre patienter. Det foretrukne instrument er The Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire (NPI-Q).

Depression

En depressionsskala bør indgå ved udredning af alle patienter. Det foretrukne instrument er Geriatrisk depressionsskala, der anvendes i enten kort udgave (GDS-15) eller fuld længde (GDS-30).

Læs eller download vores folder om Adex-alliancen (pdf på engelsk).

 

Senest opdateret: 20. maj 2020