Til forsiden

Fakta-ark: Hjælpemidler

Fakta-arket er til patienter og pårørende. Du kan printe siden eller downloade fakta-arket som pdf-fil.

fakta-ark-banner-roed_web3.jpg

Der findes mange hjælpemidler til at kompensere for de færdigheder, der gradvist forsvinder ved demens. Hjælpemidlerne kan gøre det lettere at leve med glemsomhed, nedsat stedsans eller svigtende orientering. De kan også mindske belastningen for den nærmeste familie og skabe tryghed, fx når personen med demens er alene hjemme. 

Følgende hjælpemidler er blot et udvalg. Hjælpemidler skal altid udvælges og tilpasses individuelt. Der findes ikke hjælpemidler, der passer til alle personer med demens.

Hjælpemidler der støtter hukommelse og tidsorientering

  • En elektronisk kalender kan vise dato, ugedag, klokkeslæt m.v. Nogle kalendere kan indstilles til at huske en på aftaler og mærkedage.
  • Et alarm-ur kan give lyd- eller tekstmeddelelser eller oplæse beskeder på de tidspunkter, man vælger.
  • Et ‘talende ur’ fortæller, hvad klokken er, når man trykker på en knap. Det er nyttigt, hvis man får svært ved at aflæse en urskive eller et digitalur.
  • En medicinhusker giver et signal, når det er tid til at tage medicin.
  • En ‘tingfinder’ (keyringer) er en lille, fjernbetjent alarm, der sættes fast på fx en taske eller et nøglebundt. Ved aktivering af alarmen kan man høre, hvor tingen er.
  • En ‘tidnedtæller’ er en slags elektronisk time-glas, der viser, hvor lang tid der er tilbage af et tidsinterval (op til 60 min.). Kan være en hjælp ved usikker tidsfornemmelse.

Hjælpemidler til telefoni og sporing

Brugervenlige telefoner har både tal- og fototastatur, så man kan ringe til udvalgte numre ved tryk på et billede. Nogle mobiltelefoner har store, tydeligt adskilte taster eller mulighed for at ringe til udvalgte numre med et enkelt tastetryk.

Mobiltelefoner kan have en indbygget GPS-sporingsfunktion, der gør det muligt at lokalisere den, der har telefonen på sig.

Et sporingshjælpemiddel er en lille, elektronisk anordning, der ved tryk på en knap sender en tekstbesked med anmodning om hjælp samt angivelse af position.

Hjælpemidler til sikkerhed og tryghed

Komfurvagter findes i flere udgaver: En el-vagt kan tidsindstilles, så komfuret kun kan tændes i bestemte tidsrum. En varmevagt registrerer, hvis en kogeplade står tændt, og afbryder den selv. En komfurvagt med bevægelsessensor slukker for komfuret, hvis ingen bevæger sig foran det.

En vandalarm reagerer på opstigende eller udsivende vand. Der er også anordninger, der kan indstilles til at afbryde vandtilførslen efter et bestemt antal minutter eller liter. Vandhaner kan aktiveres med berøringsfri sensor og selv slukke for vandet.

En gasalarm kan registrere udslip af gas fra fx et komfur og advare ved hjælp af et lydsignal.

Et mobilt sprinkleranlæg reagerer på røg og varme og iværksætter selv brandslukning og alarmering. Andre eksempler på hjælpemidler, der kan bidrage til at skabe sikkerhed og tryghed, er nødkald, røgmelder koblet til nødkald, røgalarm, tænding af lyset ved hjælp af bevægelsessensor eller dørvagtanlæg.

Hvordan ansøges om hjælpemidler?

Ansøgning om hjælpemidler skal ske til bopælskommunen. Kontakt kommunens afdeling for hjælpemidler – eller udfyld og indsend skemaet “Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning.”

Hjælpemiddelområdet reguleres af Serviceloven. Det er kommunen, som vurderer, om et hjælpemiddel giver en væsentlig daglig lettelse. Hjælpemidlet kan i givet fald bevilges og udlånes fra kommunen. De fleste hjælpemidler kan købes i butikker eller over internettet. Kommunen dækker ikke udgiften til hjælpemidler, som man selv har anskaffet.

Flere oplysninger

Læs mere på hjælpemiddelbasen (www.hmi-basen).

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. juni 2017