Til forsiden

Fakta-ark: Bilkørsel og demens

Fakta-arket er til patienter og pårørende. Du kan printe siden eller downloade fakta-arket som pdf-fil.

fakta-ark-banner-roed_web3.jpg

Demens medfører svigt i evnen til at finde vej, bevare overblikket, huske færdselsreglerne og andre forudsætninger for at være en sikker bilist. Svækkelsen af mentale færdigheder foregår ofte langsomt og gradvist og kan være svær at få øje på i starten af sygdomsforløbet.

Faresignaler

Personer med let demens har som regel ikke svært ved at håndtere rat, pedaler og gear. Men i pressede situationer, hvor man skal overskue flere ting på én gang og træffe en hurtig beslutning, kan det gå galt. Det kan fx være i forbindelse med kørsel i myldretiden, eller hvis man skal gennem et stort lyskryds med flere svingbaner.

Tidlige symptomer på demens påvirker evnen til at køre bil på forskellige måder. Advarselstegn kan være, hvis man:

  • farer vild i kendte omgivelser.
  • overser færdselstavler.
  • glemmer at overholde sin vigepligt.
  • ikke tilpasser hastigheden efter forholdene.
  • har svært ved at placere sig korrekt på vejen.
  • glemmer at holde afstand til forankørende.
  • ikke tager hensyn til andre trafikanter.
  • glemmer at slukke for vinduesvisker eller afviserblink.

Er demens skyld i færdselsuheld?

Personer med demens i middelsvær til svær grad er farlige i trafikken – både for sig selv og for andre. Men risikoen for færdselsuheld hænger sammen med graden af demens.

Ældre med demens i let grad har statistisk set kun en let øget risiko for færdselsuheld. Men de udgør oftere den skyldige part, når de er involveret i uheld, de er oftere involveret i ulykker med personskade, og de undlader oftere at overholde deres vigepligt. Ældre med let kognitiv svækkelse uden demens menes ikke at have øget risiko for færdselsuheld.

Hvornår skal man ophøre med at køre bil?

De fleste ældre mennesker uden demens er rutinerede og sikre bilister. En bil gør det lettere at komme omkring og bevare kontakten med familie og venner. “Længst muligt i egen bil” er mottoet for mange. Der er ikke faste regler for, hvornår man skal holde op med at køre bil. Hvis man har symptomer på begyndende svækkelse af de mentale færdigheder – eller der er tegn på at evnerne som bilist er aftagende – bør man drøfte sagen med sin læge. Lægen kan anbefale en vejledende helbredsmæssig køreprøve eller udstede et lægeligt kørselsforbud, hvis hun finder din tilstand uforenelig med bilkørsel.

Det er vigtigt allerede tidligt i forløbet at afklare, hvornår det ikke længere er forsvarligt at køre bil, og hvilke andre muligheder der er. Ved moderat til svær demens bør man helt ophøre med at køre bil.

Fornyelse af kørekort

Det er udstedelsesdatoen og ikke din fødselsdato eller din ansøgningsdato, som er afgørende for, hvor længe dit kørekort er gyldigt. Kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017 er gyldige i 15 år uanset indehaverens alder. Når dit kørekort udløber, skal du henvende dig til Borgerservice i din kommune, hvis du ønsker at få fornyet kørekortet. Du skal medbringe foto og dit gamle kørekort.

Senest opdateret: 05. januar 2018