Til forsiden

Fakta-ark: Bilkørsel og demens

Fakta-arket er til patienter og pårørende. Du kan printe siden eller downloade fakta-arket som pdf-fil.

fakta-ark-banner-roed_web3.jpg

Demens medfører svigt i evnen til at finde vej, bevare overblikket, huske færdselsreglerne og andre forudsætninger for at være en sikker bilist. Svækkelsen af mentale færdigheder foregår ofte langsomt og gradvist og kan være svær at få øje på i starten af sygdomsforløbet.

Faresignaler

Personer med let demens har som regel ikke svært ved at håndtere rat, pedaler og gear. Men i pressede situationer, hvor man skal overskue flere ting på én gang og træffe en hurtig beslutning, kan det gå galt. Det kan fx være i forbindelse med kørsel i myldretiden, eller hvis man skal gennem et stort lyskryds med flere svingbaner.

Tidlige symptomer på demens påvirker evnen til at køre bil på forskellige måder. Advarselstegn kan være, hvis man:

 • farer vild i kendte omgivelser.
 • overser færdselstavler.
 • glemmer at overholde sin vigepligt.
 • ikke tilpasser hastigheden efter forholdene.
 • har svært ved at placere sig korrekt på vejen.
 • glemmer at holde afstand til forankørende.
 • ikke tager hensyn til andre trafikanter.
 • glemmer at slukke for vinduesvisker eller afviserblink.

Er demens skyld i færdselsuheld?

Personer med demens i middelsvær til svær grad er farlige i trafikken – både for sig selv og for andre. Men risikoen for færdselsuheld hænger sammen med graden af demens.

Ældre med demens i let grad har statistisk set kun en let øget risiko for færdselsuheld. Men de udgør oftere den skyldige part, når de er involveret i uheld, de er oftere involveret i ulykker med personskade, og de undlader oftere at overholde deres vigepligt. Ældre med let kognitiv svækkelse uden demens menes ikke at have øget risiko for færdselsuheld.

Fornyelse af kørekort

I Danmark er kørekortet for de fleste bilister gyldigt, indtil de fylder 70 år. Ved henvendelse til Borgerservice kan man få kørekortet fornyet til man er 75 år.

 • Er man 75 år eller ældre, kræver fornyelse af kørekort en lægeattest.
 • I aldersgruppen fra 75 til 80 år udstedes kørekortet med en gyldighedsperiode på to år ad gangen.
 • Fra 81-års alderen og opefter kan kørekortet kun forlænges med ét år ad gangen.

Hvad er lægens rolle?

Ved fornyelse af kørekortet foretager lægen en vurdering af din evne til at køre bil. Sammen udfylder I et skema, som gennemgår de forhold, der kan nedsætte din evne til at køre bil. Det drejer sig om kroniske sygdomme, svækkelse af sanserne eller af mentale funktioner, samt brug af medicin, der kan virke sløvende. Endvidere udfører lægen et par korte tests for at undersøge din hukommelse og overblik. Lægen udfærdiger en helbredsattest, der afleveres til Borgerservice i din kommune.

Hvis lægen vurderer, at det er uforsvarligt, at du fortsætter med at køre bil, skal han/hun gøre dig opmærksom på det samt opfordre dig til at ophøre med bilkørsel. Hvis man fortsætter med at køre bil på trods af lægens råd, skal lægen give besked til embedslægen, der underretter politiet.

Vejledende køreprøve

Hvis lægen er i tvivl, kan han/hun indstille til en vejledende helbredsbetinget køretest. Det er ikke en ny køreprøve, men en vurdering af praktiske kørefærdigheder. Køretesten udføres af en motorsagkyndig med særlig viden om problemstillingen. Man skal selv betale for køretesten.

Hvornår skal man ophøre med at køre bil?

De fleste ældre mennesker uden demens er rutinerede og sikre bilister. En bil gør det lettere at komme omkring og bevare kontakten med familie og venner. “Længst muligt i egen bil” er mottoet for mange. Der er ikke faste regler for, hvornår man skal holde op med at køre bil. Hvis man har symptomer på begyndende svækkelse af de mentale færdigheder – eller der er tegn på at evnerne som bilist er aftagende – bør man drøfte sagen med sin læge. Det er vigtigt allerede tidligt i forløbet at afklare, hvornår det ikke længere er forsvarligt at køre bil, og hvilke andre muligheder der er. Ved moderat til svær demens bør man helt ophøre med at køre bil.

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. juni 2017