Til forsiden

Fakta-ark: Galantamin – medicinsk behandling af demens

Fakta-arket er til patienter og pårørende. Du kan printe siden eller downloade fakta-arket som pdf-fil.

fakta-ark-banner-groen_web3.jpg

Galantamin er medicin til patienter med demens i let til moderat grad forårsaget af:

  • Alzheimers sygdom
  • Lewy body demens
  • Parkinsons sygdom

Galantamin kan købes under flere lægemiddelnavne, der indeholder det samme stof (galantamin) og virker på samme måde.

Hvordan virker galantamin?

Hjernens nerveceller sender besked til hinanden ved hjælp af signalstoffer. Når der dannes for lidt af signalstoffet acetylkolin, svækkes bl.a. hukommelse og opmærksomhed. Galantamin hæmmer nedbrydningen af dette vigtige signalstof.

Effekten af behandlingen

Behandling med galantamin kan ikke stoppe demenssygdommen, men medicinen forsinker symptomernes udvikling i en periode.

Behandlingen virker forskelligt fra person til person. Nogen oplever fortsat forværring, mens andre opnår stabilitet eller får det bedre i en periode.

Dosis

Startdosis er én depotkapsel à 8 mg én gang om dagen. Efter 4 ugers behandling øges til én depotkapsel à 16 mg én gang om dagen. I visse tilfælde kan dosis efter yderligere mindst 4 uger øges til én depotkapsel à 24 mg én gang dagligt, som er den højeste anbefalede daglige dosis.

Det er vigtigt at holde sig til den dosis, lægen ordinerer.

Hvornår tages galantamin?

Medicinen tages enten morgen eller aften, helst på ca. samme tidspunkt hver dag og gerne sammen med et måltid.

Nogle patienter får kvalme (specielt de første dage), i givet fald vil det mindske generne, hvis tabletten tages før sengetid. Hvis medicinen medfører livlige drømme eller mareridt, kan den tages om morgenen.

Bivirkninger

Al medicin kan være forbundet med bivirkninger. Hvis der er bivirkninger eller tvivl om virkningen, kan lægen foreslå en pause i behandlingen. Bliver demens-symptomerne værre inden for de første uger efter ophør af medicin, kan behandlingen startes igen.

Bivirkninger ved galantamin er ofte milde og forsvinder få dage efter ophør af medicin. De mest almindelige bivirkninger er kvalme, opkastninger og diarré. Vær opmærksom på risikoen for vægttab.

Hvis man får bivirkninger ved lav dosis, kommer ubehaget ofte igen, når dosis øges. Nogle gange vælger lægen derfor en langsommere optrapning end normalt. Fortæl altid lægen om nye gener, som er opstået i forbindelse med behandlingen.

Recept og tilskud

Alle læger kan skrive recept på galantamin. Men for at få tilskud til medicinen skal demensdiagnosen være stillet af en speciallæge i enten psykiatri, neurologi eller geriatri. Lægen søger om tilskud, der gives for 15 måneder af gangen.

Stop for medicin

På et tidspunkt i sygdomsforløbet virker galantamin ikke længere, men det er forskelligt fra person til person, hvornår det sker. Det afhænger bl.a. af, hvor tidligt behandlingen er startet, og hvordan sygdommen udvikler sig.

Lægen afgør sammen med patienten og de pårørende, hvornår behandlingen skal ophøre.

Flere oplysninger

Læs mere om galantamin på: min.medicin.dk 

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 19. januar 2018