Til forsiden

Digital post: Læseadgang eller fritagelse?

Hvad der er den bedste løsning for en person med demens afhænger af personens lyst og evner, netværket omkring personen samt adgang til computer og internet.

Læseadgang

Det er muligt at give andre læseadgang til den digitale postkasse. Personen som får læseadgang, bruger sin egen digitale postkasse som indgang til at læse den post, der kommer ind i personen med demens' digitale postkasse. Dvs. den pårørende skal selv have en digital postkasse samt et NemID.

Personen med demens kan give andre læseadgang til den digitale postkasse på flere måder:

  1. Logge ind i den digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks og tildele læseadgang under menupunktet 'indstillinger'. Dette kræver NemID.
     
  2. Møde personligt op i borgerservice og oplyse cpr-nr. på den eller de personer, som skal have læseadgang. Billedlegitimation (pas eller kørekort) skal medbringes. Har personen hverken pas eller kørekort kan han fremvise sundhedskort samt dåbs-/navneattest eller årsopgørelse fra SKAT.
     
  3. Bede den person (pårørende), som skal have læseadgang om at gå i borgerservice. Den pårørende skal medbringe en udfyldt fuldmagt (underskrevet af personen med demens) samt egen billedlegitimation.

Handleevnen skal være i behold

Det er ikke tilladt at tildele læseadgang til pårørende, hvis postkassens ejer ikke er i stand til at henvende sig i Borgerservice eller underskrive en fuldmagt.

Læs mere om selvbestemmelse og handleevne.

Fritagelse fra digital post

Det er muligt at blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige på baggrund af kognitive svigt eller manglende adgang til en computer.

Det kan være en løsning for nogle mennesker med demens. På den måde sikres det, at de stadig modtager papirbreve.

Vær opmærksom på, at fritagelsen kun gælder for digital post fra det offentlige. Flere virksomheder som fx internetudbyder eller telefonselskab sender udelukkende digitalt.

Fritagelsen gælder heller ikke for digital selvbetjening. Læs mere digital selvbetjening.

Senest opdateret: 29. maj 2017