Til forsiden

Digital selvbetjening

Som led i den danske digitaliseringsstrategi er digital selvbetjening obligatorisk. Dvs. at alle borgere, også mennesker med demens, som udgangspunkt skal betjene sig selv via internettet.
ældre dame computer.JPG

Der findes mange forskellige digitale selvbetjeningsløsninger (se oversigt her) og det er ikke muligt at blive fritaget for at benytte dem alle på én gang. Skal en person med demens, som ikke kan betjene sig selv på en computer, fx have et nyt Sundhedskort, skal han henvende sig til den pågældende myndighed for at få en anden mulighed stillet til rådighed. Det offentlige er forpligtet til at hjælpe personen på anden vis.

Eksempler på henvendelser/ansøgninger, der fra 1. december 2014 skal foregå digitalt:

  • Ansøgning om boligstøtte
  • Ansøgning om folkepension
  • Ansøgning om varmetillæg
  • Ansøgning om støtte til kropsbårne hjælpemidler
  • Lægeskift

Vidste du at:

Fritagelse for Digital Post er IKKE ensbetydende med, at man også er fritaget fra at anvende digital selvbetjening. 

For at anvende en digital selvbetjeningsløsning skal man have et NemID. Læs mere om NemID.

Da de forskellige løsninger varierer i kompleksitet, er det ikke muligt én gang for alle at blive fritaget for digital selvbetjening. Det er derfor nødvendigt fra gang til gang at kontakte den pågældende myndighed for at blive betjent på anden vis.

Husk at give myndighederne besked - digitalt

Sker der ændringer i en persons livssituation som fx arv eller en person flytter ind i husstanden, kan det have betydning for fx boligstøtte eller pension.

Fra den 1. december 2014 skal borgere give besked om ændringer ved at gå på nettet og bruge selvbetjening på borger.dk. Fra denne dato er det lovpligtigt, at man både skal ansøge og give besked om ændringer digitalt.

Kan man benytte selvbetjeningsløsninger på vegne af andre?

Da NemID er strengt personligt, er det aldrig tilladt at benytte en anden persons NemID til at logge ind i en digital løsning.

Muligheden for at handle på en anden persons vegne er forskelligt fra den ene selvbetjeningsløsning til den anden. Det er den ansvarlige myndighed, der beslutter om det skal kunne foregå digitalt. Pårørende og/eller værger skal derfor kontakte den enkelte myndighed og høre om mulighederne.

Senest opdateret: 16. februar 2015