Til forsiden

Digital post og personer med demens

Reglerne for digital post gælder også for mennesker med en demenssygdom. Derfor er det vigtigt, at de fagpersoner, der hjælper mennesker med demens, kan støtte dem i de nye muligheder og regler.

Alle borgere i Danmark har en digital postkasse (indført 1. november 2014). Det betyder, at al skriftlig kommunikation med og fra det offentlige som udgangspunkt foregår digitalt.

Nationalt Videnscenter for Demens har lavet to ark - beslutningstræer - som i kortform gør rede for det, man som fagperson eller som pårørende skal være opmærksom på:

Download og print information:

Digital post - beslutningstræ til fagpersoner
Digital post - beslutningstræ til pårørende

Al information kan ikke være på et ark, så derfor er der her på hjemmesiden mere information om regler for fritagelse og læseadgang, NemID, forskellen mellem digital post og e-Boks samt digital selvbetjening.

Arbejdet med beslutningstræ og hjemmeside er foregået på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser udført blandt fagpersoner i kommunerne og pårørende i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet forår/sommer 2014.

I tvivl? 

I tvivlstilfælde skal spørgsmål rettes til den lokale borgerservice.

Senest opdateret: 29. maj 2017