Til forsiden

Digitalisering og demens

Det offentlige Danmark er pr. 1. november 2014 gået over til digital post. Reglerne for digital post gælder også for mennesker med en demenssygdom. Derfor er det vigtigt, at de fagpersoner, der hjælper mennesker med demens, kan støtte dem i de nye muligheder og regler.

Pr. 1. november har alle borgere fået en digital postkasse. Det betyder, at al skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt foregår digitalt.

Udviklingen er ikke kun begrænset til breve fra det offentlige. Henvendelser til det offentlige fra borgere bliver også mere og mere digital. På en række områder er det allerede nu obligatorisk at anvende digital selvbetjening,  fx ved bestilling af sundhedskort eller lægeskift. Se en oversigt over alle de digitale selvbetjeningsløsninger, der er taget i burg. 

Næste bølge (4) udrulles i løbet af 2015. Læs mere om den her: www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Den-faellesoffentlig-digitaliseringsstrategi-2011-15/Overblik-over-boelgerne/Boelge-4-af-digitaliseringsstrategien

Nationalt Videnscenter for Demens har lavet to ark - beslutningstræer - som i kortform gør rede for det, man som fagperson eller som pårørende skal være opmærksom på:

Download og print information:

Digital post - beslutningstræ til fagpersoner
Digital post - beslutningstræ til pårørende

Al information kan ikke være på et ark, så derfor er der her på hjemmesiden mere information om regler for fritagelse og læseadgang, NemID, forskellen mellem digital post og e-Boks samt digital selvbetjening.

Arbejdet med beslutningstræ og hjemmeside er foregået på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser udført blandt fagpersoner i kommunerne og pårørende i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet forår/sommer 2014.

I tvivl? 

I tvivlstilfælde skal spørgsmål rettes til den lokale borgerservice.

Senest opdateret: 21. maj 2015