Til forsiden

Sygehuse udpeget til projekt om demensvenligt sygehus

Tre sygehusafdelinger i Viborg, Svendborg og Nykøbing F. er blevet udpeget til at være med i en forsøgsordning med demensvenlige sygehuse. Ordningen er ét af de 23 konkrete initiativer, der er igangsat i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025.
Sygehus_skilt_1200px.jpg

De tre sygehuse repræsenterer forskellige typer af afdelinger, nemlig akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, geriatrisk afdeling på OUH Svendborg Sygehus og neurologisk afdeling i samarbejde med akutafdelingen på Regionshospital Viborg.

Nationalt Videnscenter for Demens leder pilotprojektet, som skal skabe erfaringer, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg mennesker med demens møder, når de bliver indlagt på sygehus. 

I alt ti sygehuse ansøgte om at deltage i forsøgsordningen, og det har været en svær udvælgelsesproces, fortæller projektleder ved Nationalt Videnscenter for Demens, Ann Nielsen:

Vi har udvalgt de tre sygehusafdelinger ud fra deres forslag til konkrete initiativer og visioner for, hvordan netop deres sygehus kan blive demensvenligt i forhold til fysiske rammer, kompetenceløft og organisering. De tre sygehuse ligger geografisk spredt og har alle opbakning fra sygehusledelsen, ligesom de i deres ansøgning har lagt vægt på samarbejdsrelationer på tværs, fortæller Ann Nielsen.

Mennesker med demens er i hyppig kontakt med sygehussektoren

Opgørelser fra Region Hovedstaden viser, at mere end hver tredje borger over 65 år med demens har haft mindst én akut indlæggelse indenfor et år (38 pct.), mens lidt færre har haft mindst én skadestuekontakt (29 pct.). Dertil kommer, at ca. halvdelen har haft mindst én ambulant kontakt.

Internationale studier viser, at de fysiske rammer på sygehusene ofte ikke er demensegnede, ligesom at personalets modtagelse og håndtering af patienter med demens har afgørende betydning for patientens trivsel. 

Mødet mellem akutafdeling og patienten med demens

Én af de tre afdelinger, som skal deltage i projektet er akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, hvor vicedirektør Inge Paamejer ser det som en enestående mulighed for at gøre noget særligt for en udsat patientgruppe og deres pårørende.

Undersøgelser viser, at hver tiende patient, der indlægges akut på sygehuset, lider af demens i større eller mindre grad. Akutafdelingen er det første møde mellem patient og sygehus, og patienter med demens bliver ofte forvirrede og bange, hvilket kan gøre udredningen yderst kompleks. Deres øvrige symptomer kan blive overskygget af demenssygdommen, så risikoen for ikke at blive ordentligt diagnosticeret især er stor i akutafdelingen, der jo er præget af pres på tid og rum. Det er faktorer, vi ved, påvirker patienten med demens i særlig grad, siger Inge Paamejer, vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus.

Inge Paamejer håber, at projektet kan gøre sygehuspersonalet endnu bedre til at tage hånd om patienter med demens:

Vi vil gerne være med til at forebygge svære og frustrerende forløb, når patienter med demens har behov for indlæggelse. Samtidig har vi et ønske om, at arbejdsglæden hos personalet øges, når kvaliteten af den indsats, som de kan yde til patienter med demens, løftes.

Vicedirektøren ser også projektet som en god mulighed for at sprede viden og erfaringer på tværs:

Akutafdelingen har allerede tætte samarbejdsrelationer på tværs af sygehuset og de omkringliggende kommuner. Dette samarbejde ser jeg som et godt fundament for den efterfølgende spredning af erfaringer til gavn for både medarbejdere, patienter med demens og de pårørende. Endelig ser vi det som en mulighed for, at være med til at tegne strategien for akutsygehusenes fremtidige tilbud til borgere med demens og deres pårørende, siger Inge Paamejer.

Følgesygehuse inddrages i processen

De øvrige sygehuse, som har ansøgt om at være med i projektet, får tilbudt at være såkaldt følgesygehus:

Tanken er at følgehusene deltager i udvalgte møder, løbende orienteres om tiltag i projektet og på den vis kan blive inspireret i forhold til tiltag i egen organisation. Vi håber også meget, at følgesygehusene kan give input til processen og bidrage som ambassadører for projektet og sikre, at den viden, vi opbygger, spredes på tværs af sygehuse, siger projektleder i Nationalt Videnscenter for Demens, Ann Nielsen.

Følgesygehusene er: 

  • Hobro AAUH, Medicinske afsnit 
  • Regionshospitalet Randers, Medicinsk afdeling
  • Regionshospitalet Horsens, Medicinsk/geriatrisk
  • Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk afdeling (Ældresygdomme i Skejby)
  • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Medicinsk og geriatrisk afdeling (Bispebjerg)
  • Amager-Hvidovre Hospital, Medicinsk afdeling (Glostrup)
  • Sydvestjysk sygehus, Neurologisk afdeling, Esbjerg
  • Sygehus Sønderjylland, Neurologisk afdeling 

Forsøget med demensvenlige sygehuse løber frem til udgangen af 2019. Projektet forventes afsluttet med et idékatalog med vejledning til, hvordan sygehuse kan arbejde med at blive mere demensvenlige.

Læs mere:
Initiativ 18 i den nationale demenshandlingsplan: Forsøg med demensvenlige sygehuse

Udsendt som pressemeddelelse den 24. okotber 2017 

Senest opdateret: 22. oktober 2019