Til forsiden

Lokale projektledere udpeget til forsøg med demensvenlige sygehuse

De tre sygehuse, der deltager i Demenshandlingsplanens initiativ 18, har nu udpeget tre lokale projektledere, der skal sikre projektets lokale forankring. I udvælgelsen er der lagt vægt på, at projektlederne har faglig viden om demens, har et bredt kendskab til sygehusets afdelinger, samt at de har erfaring med udviklings- og implementeringsprojekter i sygehusregi. 
Lokale projektledere.jpg
De tre lokale projektledere er Karen Alrø Riisgaard Johnsen fra Regionshospitalet i Viborg, Mette Foldager fra OUH Svendborg Sygehus og Lena Henriksen fra Nykøbing Falster Sygehus. Line Zimmer Rasmussen, som er projektassistent fra OUH er ligeledes med på billedet som nummer to fra højre.

Lokal forankring og engagement er to vigtige nøgleord

Foruden at deltage løbende i møder med faglige ressourcepersoner fra Nationalt Videnscenter for Demens (NVD), er projektlederenes rolle at bidrage til udvikling og afprøvning af demensvenlige tiltag, sikre lokal forankring, samt understøtte implementering i egen afdeling. De er endvidere ambassadører for, at viden og erfaringer spredes til andre afdelinger og sygehuse i landet. 

Ifølge projektleder Ann Nielsen fra Nationalt Videnscenter for Demens er lokal forankring og engagement bærende elementer i processen mod at blive et demensvenligt sygehus:

- De lokale projektledere besidder uundværlig viden om de lokale forhold og er bindeleddet mellem medarbejderne på de tre sygehusafdelinger, direktionen og de faglige ressourcepersoner fra Nationalt Videnscenter for Demens. Derudover spiller de selvfølgelig en vigtig rolle i de forskellige projektfaser, som vedrører udvikling, afprøvning og implementering af demensvenlige tiltag.

Afdækning af behov for demensvenlige tiltag

Projektet bevæger sig ind i den næste fase, som går ud på at afdække hvilke demensvenlige tiltag, der er behov for på de tre sygehusafdelinger. Der vil blandt andet blive foretaget en behovsanalyse med fokus på organisering af arbejdsgange, fysiske rammer og viden og kompetenceudvikling. Behovsanalysen vil være baseret på observationer og interviews med personer med demens, pårørende og personale. Den endelige udvælgelse af tiltag, der skal afprøves vil ske i tæt samarbejde mellem NVD og de lokale aktører dvs. de lokale projektledere og ledelsesrepræsentanter.

Senest opdateret: 05. juli 2018