Til forsiden

Handleplan med demensvenlige tiltag klar til afprøvning på projektsygehuse

De tre projektsygehuse, som er en del af ’Forsøg med demensvenlige sygehuse’, har nu fået en handleplan. Projektet bevæger sig derfor ind i en ny fase, hvor demensvenlige tiltag skal tilpasses, videreudvikles og afprøves lokalt på de enkelte sygehuse. Projektet er initiativ 18 i den nationale demenshandlingsplan. 
demensvenligt_sygehus1200x800.jpg

National Demenshandlingsplan
Nationalt Videnscenter for Demens har fået ansvaret for tre af initiativerne i regeringens nationale demenshandlingsplan 2025, herunder initiativ 18: "Forsøg med demensvenlige sygehuse."

Initiativ 18 er et pilotprojekt, der skal skabe erfaringer med tiltag, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg mennesker med demens møder i sygehussektoren. 

Forud for handleplanen er der gået en lang periode med bl.a. en observationer på hver af de tre sygehuse. Praksis på afdelinger er blevet afdækket via interviews og observationer, og resultatet er en fælles handleplan med tiltag, som sygehusene skal arbejde med frem til efteråret 2019. 

I projektet deltager akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, geriatrisk afdeling på OUH Svendborg Sygehus og neurologisk afdeling i samarbejde med akutafdelingen på Regionshospital Viborg. Ifølge projektleder Ann Nielsen, Nationalt Videnscenter for Demens, har særligt observationsugerne skabt stor værdi for projektet. 

”Det har været nogle virkelig spændende uger, som har gjort os meget klogere på, hvilke tiltag der er relevante for sygehusene at arbejde med.”

Handleplanen er vel modtaget

”Handleplanen er vel modtaget. De konkrete tiltag passer godt med det, vi havde forestillet os ud fra opsamlingen på observationsugen”, fortæller lokal projektleder, Lena Henriksen fra Nykøbing F. Sygehus, og Mette Foldager, lokal projektleder på Svendborg Sygehus, stemmer i: ”For os, er det relevante områder, som er fremhævet i handleplanen. Og vi ser frem til at forbedre patientforløbene for patienter med demens og deres pårørende.”  Handleplanen er blevet præsenteret for nøglepersoner på de tre sygehuse og tilbagemeldingerne er positive. Generelt stemmer handleplanen godt overens med det, sygehusene havde forventet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Nykøbing F:  

Fra Viborg Regionshospital fortæller deres lokale projektleder, Karen Alrø Riisgaard Johnsen:

”De analyser, der er gjort på baggrund af observationer og interviews, har resulteret i en handleplan, som er landet meget tæt på de tiltag, som vi i styregruppen havde talt om på forhånd. Det er positivt og viser, at det er de rigtige områder, vi satser på.” Hun fortsætter: ”Planen er håndgribelig og til at gå i gang med. Præsentationen af de forskellige tiltag på de respektive afdelinger, har ligeledes været positiv og ressourcepersonerne kan se, at tiltagene giver mening.” 

Fællestræk på tværs af sygehuse – også internationalt

Observationsugerne har ført til mange nyttige indsigter, der stemmer godt overens med viden og erfaringer fra andre lande, som beskæftiger sig med demensvenlige sygehuse, fx England og Australien.

Ifølge Ann Nielsen vidner dette om, at der er nogle fællestræk på tværs af sygehusene – også internationalt –  som organisationen skal have fokus på i det demensvenlige arbejde. Hun tilføjer, at det er et vigtigt første skridt på vejen til udarbejdelsen af generelle anbefalinger til demensvenlige sygehuse. 

Ser frem til at komme i gang

Med handleplanen er der udstukket nogle fælles anbefalinger til og procedurer for det demensvenlige arbejde. Her spiller de lokale projektledere en central rolle, idet deres opgave er at tilpasse og skræddersy tiltagene til deres lokale kontekst. Stemningen er positiv og de tre projektledere glæder sig til at komme i gang med afprøvningen. 

På Nykøbing F. Sygehus ser man blandt andet frem til at arbejde med at minimere sanseindtryk for patienter med demens: 

”Jeg glæder mig til, at der kommer ro på syns- og lydindtryk på patientstuer og gange. Det vil smitte af på patientgruppen og skabe et bedre arbejdsmiljø,” fortæller Lena Henriksen fra Nykøbing F. Lena fremhæver også kompetenceudvikling af personalet, som et tiltag, hun ”er meget spændt på.”  

Karen Alrø Riisgaard Johnsen fra Viborg fremhæver nogle andre tiltag:

”Tiltaget med mærkning af patienter med nedsat kognitiv funktion, er et af de tiltag, jeg er spændt på at få sat i gang. Ligesom identifikation af patienter med nedsat kognitiv funktion bliver spændende at afprøve. Jeg tror, det kommer til at gøre en reel forskel for patienterne og personalet.” 

Processen er vigtig

Sygehusene er ivrige efter at komme i gang og har været klar i nogen tid, men projektet handler om mere end bare at sætte initiativer i søen. Projektleder Ann Nielsen pointerer, at det er vigtigt at være opmærksom på selve processen og ikke kun på virkningen af tiltagene:

"For eksempel er det en øjenåbner for alle i projektet, at nogle tiltag, som måske ser simple ud på papiret, griber ind i mange andre funktioner i hverdagen. Vi har flere gange oplevet, at der er mange, der skal tages i ed, som fx IT-afdelingen, driftsafdelingen eller portørerne, selvom et tiltag måske kun knytter sig til sygeplejerskerne. Men fordi det har et teknisk grundlag og laver om på faste procedurer, så påvirker det også andre faggrupper og afdelinger. Det er altså vigtigt, at se forandringer som en del af en større helhed, som involverer hele organisationen", forklarer Ann Nielsen.   

De foreløbige erfaringer viser også, at der er nogle udfordringer, der skal tænkes med i udviklingen og planlægningen af tiltag. Udfordringerne handler bl.a. om, at sygehusene har en travl hverdag, en presset økonomi, og at der er rift om ressourcerne. 

Idékatalog på vej

Afprøvningen af de demensvenlige tiltag løber frem til september 2019 og resulterer i et idékatalog, der beskriver de enkelte tiltag. 

Senest opdateret: 05. juli 2018