Til forsiden

Et skridt nærmere demensvenlige sygehuse

Mere end 1.000 kursister har nu gennemført e-learningskurset ABC Demensvenligt sygehus. Det er en vigtig milepæl i indsatsen for demensvenlige sygehuse.
Kirsten-og-Nanna-armkrog-1200x800.jpg

Mennesker med demens er i hyppig kontakt med sygehussektoren. Derfor har det afgørende betydning, at det faglige personale på sygehusene er klædt på til at møde mennesker med demens. 

I initiativ 18 i den nationale demenshandlingsplan har Nationalt Videnscenter for Demens fået til opgave at projektlede et pilotprojekt, som handler om demensvenlige sygehuse. Projektet skal skabe erfaringer med tiltag, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg, mennesker med demens møder i sygehussektoren. 

Som en del af initiativet er der udviklet et kort e-learningskursus, som henvender sig til alle ansatte på sygehuse.

Kurset tager 20 minutter og fortæller i korte træk, hvordan mennesker med demens er udfordret, når de er på sygehuset, og hvordan man, fx ved hjælp af kommunikation, kan skabe bedre behandlingsforløb og øge sikkerhed og tryghed for patienter med demens.

Et kursus til alle nyansatte

På Sydvestjysk sygehus i Esbjerg arbejder man målrettet med et kompetenceløft til personalet for at hjælpe patienter med demens. Her har sygehusets ledelse netop besluttet at udbrede kurset på tværs af sygehuset og gøre kurset obligatorisk for alle nyansatte, som en del af den generelle introduktion til sygehuset.

- ABC Demensvenligt sygehus er et lærerigt værktøj med nogle kliniske eksempler og forslag til konkrete handlinger. Programmet er med til at øge forståelsen for og opmærksomheden på patienter med demens. Jeg håber, programmet sammen med andre tiltag, kan bidrage til, at patienter med demens og deres pårørende får bedre forløb på sygehuset i fremtiden, fortæller overlæge Jan Vork, Fælles Akut Modtagelse (FAM), Sydvestjysk Sygehus.

Og at øge forståelsen for og opmærksomheden på patienter med demens er en god start på en vigtig indsats mener ledende overlæge Allan Thimsen Pedersen, Neurologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus. Han uddyber: 

- Med ABC Demensvenligt sygehus som en fælles læringsramme på sygehuset er første spadestik taget til en bedre indsigt i behov og udfordringer for mennesker med demens. ABC Demens er et værktøj til fortsat opmærksomhed på bedre diagnostik og behandling af denne gruppe af patienter.

På Viborg Regionshospital, som er et af de tre projektsygehuse i ”Forsøg med demensvenlige sygehuse”, har hele neurologisk afdeling og akutafdelingen taget det korte kursus. Det har givet et fælles afsæt for mødet med patienten med demens, fortæller afdelingssygeplejerske, Louise Lindenmayer fra neurologisk afdeling:

- Alle er hinandens sparringspartnere og alle har den samme tilgang, viden og forståelse i mødet med patienten med demens.

På akutafdelingen var der en smule skepsis, da de fandt ud af, at de skulle deltage i et demensprojekt. For hvor demensvenlig kan en akutafdeling blive?

- Da vi i sin tid indledte demensprojektet i afdelingen, var det svært at se, hvad vi kunne gøre på en akutafdeling.  Men jeg oplever, at det faglige løft, e-learningen giver personalet, har ændret den opfattelse. Det kan stadig være en udfordring at implementere de mange specielle hensyn i akutafdelingen, men vi har nu et fælles, øget fokus på de mange små ting, vi godt kan gøre, fortæller afdelingssygeplejerske Alice Linderoth, akutafdelingen på Viborg Regionshospital. 

Kirsten-close-1200x800.jpg 
E-learningskurset "ABC Demensvenligt sygehus" varer 20 minutter og indeholder bl.a. opgaver og film. I filmene møder vi Kirsten, som har en demenssygdom og bliver indlagt pga hjerteflimmer.

Kompetenceudvikling er altafgørende

I "Forsøg med demensvenlige sygehuse" arbejdes der primært med tre indsatsområder:

  • Kompetenceudvikling
  • Organisering af arbejdsgange og
  • Fysiske omgivelser

Ingen af områderne kan stå alene, men erfaringen viser, at det første skridt, man bør tage, er at klæde personalet fagligt på. Projektleder Ann Nielsen uddyber:

- Hvis personalet ikke kan få øje på de patienter, der har en demenssygdom eller i næste omgang ikke ved, hvad man skal gøre, når man møder en patient med demens, så er vi næsten lige vidt med de øvrige tiltag, som vi også arbejder med.

I Nationalt Videnscenter for Demens er der derfor stor tilfredshed med, at kurset bliver udbredt på flere sygehuse. 

-Vi er rigtig glade for, at kurset bliver taget i brug og at Sydvestjysk Sygehus går i front med at udbrede det til en stor del af deres ansatte og til alle nyansatte. Vi er meget optimistiske i forhold til at skabe bedre forhold for mennesker med demens på landets sygehuse med denne udmelding fra Sydvestjysk sygehus, afslutter Ann Nielsen.

Se kurset: ABC Demensvenligt sygehus

Senest opdateret: 15. maj 2019