Til forsiden

Demenshandlingsplan – initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse

Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for tre af initiativerne i regeringens nationale demenshandlingsplan 2025. Læs her om initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse. 
demensvenligt_sygehus1200x800.jpg
Initiativ 18 i demenshandlingsplanen er et pilotprojekt, der skal skabe erfaringer med tiltag, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg mennesker med demens møder i sygehussektoren. 
 
Mennesker med demens er i hyppig kontakt med sygehussektoren. Mere end hver tredje borger over 65 år med demens har haft mindst én akut indlæggelse indenfor et år (38 %), mens lidt færre har haft mindst én skadestuekontakt (29 %). Dertil kommer, at ca. halvdelen har haft mindst én ambulant kontakt.  Det viser opgørelser fra Region Hovedstaden . 
 
Derfor er det af afgørende betydning, at det faglige personale på sygehusene er klædt på til at møde mennesker med demens.  I initiativ 18 vil vi samle eksisterende viden og afprøve konkrete tiltag i praksis. 
 
Projektet forventes afsluttet med et idékatalog med vejledning til, hvordan sygehuse kan arbejde med at blive mere demensvenlige. 

Eksisterende viden

Internationale studier viser, at de fysiske rammer på sygehusene ofte ikke er demensegnede, ligesom at personalets modtagelse og håndtering af patienter med demens har afgørende betydning for patientens trivsel . 
 
I England og USA har man gennem flere år arbejdet med tiltag, der kan gøre sygehuse mere demensvenlige. I Danmark er der kun enkelte initiativer på sygehusområdet, mens der i en årrække har været fokus på demensvenlige plejeboliger. 
 
Forsøget med demensvenlige sygehuse forløber frem til udgangen af 2019. 

Milepæle:

1. Udvælgelse af sygehuse  Ultimo 2017
2. Udvikling og afprøvning af anbefalinger
på udvalgte områder: 
Ultimo 2017 – primo 2019
4. Evaluering og erfaringsopsmaling Medio 2019
5. Udarbejdelse og formidling af anbefalinger  Ultimo 2019

 

Demenshandlingsplan 2025:

I januar 2017 vedtog partierne bag satspuljeaftalen en national demenshandlingsplan. Handleplanen består af 23 initiativer, som samlet skal være med til at styrke indsatsen overfor borgere med demens.
 
Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) har fået ansvaret for at gennemføre: 
• Initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens.
• Initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser
• Initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse

 

Senest opdateret: 20. maj 2020