Til forsiden

Forslag til anvendelse af app'en

App'en "Viden om demens" er et værktøj til kompetenceudvikling og undervisning af medarbejdere i demensomsorgen.

App'en er også tænkt til som et støtteredskab i den daglige pleje af mennesker med demens. Håbet er, at app'en kan hjælpe til at forebygge indlæggelser samt hindre funktionstab hos ældre.

App'en består af fire delområder: Observation, Quiz, Opslagsværk og Gode råd.

Observation.jpgBåde før og efter det daglige møde med den demente person kan fagpersonen anvende Observation. Kig på nøgleordene før mødet og brug dem som guidelines for hvad du skal observere ved personen. Observation kan også bruges efter mødet med den demente person, hvor nøgleordene kan hjælpe dig til at reflektere over dine observationer.

quiz.jpgPersonale, der ønsker at teste deres viden om fysiske symptomer hos personer med demens kan bruge Quiz. Her kan medarbejderne indbyrdes konkurrere om at opnå højeste score inden for fire Mobilitet, Ernæring, Smerter og Mave-tam.

opslagsværk.jpgPå møder og i situationer, hvor medarbejdere diskuterer sygdomme eller har brug for en kort forklaring på bestemte demensfaglige begreber kan Opslagsværk anvendes. Heri kan man søge på termer og fagudtryk, som medarbejderne støder på i journaler, advis'er mm.

gode råd.jpgFagpersoner, der har brug for små tips til at forbedre deres samarbejde med den demente person, de pårørende og samarbejdspartnere i demensomsorgen, kan hente hjælp i Gode råd.

God fornøjelse med brug af app'en!

Senest opdateret: 16. februar 2015